NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
PROJEKTISUUNNITELMA
ERILAISIA MALLEJA
ASUNTOTUOTANTO
RAY:N AVUSTUS
ARA:N ARAVALAINA
ASUKASTOIMINTA
SEINÄJOEN KOTOPESÄ
NUORISOYHDISTYS RY
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI
PÄIVÄKIRJA
 

TUETTU ASUMINEN

Normaalin vuokratoiminnan lisäksi on mahdollista järjestää tuettua asumista.

Tuetun asumisen kohderyhmänä on nuoret, joiden itsenäistymiskehitys selvästi tarvitsee tukea.

Tuettua asumista ei pidä sekoittaa pelkkään asukastoimintaan.

Suomessa on käynnissä useampi tuetun asumisen hanke. Tuetun asumisen hankkeissa suositellaan, että nuorisoasuntoyhdistyksen tuetun asumisen nuoret ovat yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaat kuuluvat lastensuojelun toimenpiteiden piiriin, ja heille on omia tuetun asumisen hankkeita.

Jotta yli 18-vuotiaiden nuorten tuetun asumisen hankkeet onnistuisivat on toiminnassa oltava seuraavat osat:

  • itsenäistymissuunnitelma nuorelle
  • sopimuksellisuus
  • tukiverkosto
  • sosiaalinen isännöinti
  • asukastoiminta.
Itsenäistymissuunnitelma on nuoren kanssa yhdessä laadittu kirjallinen suunnitelma, jossa arvioidaan nuorelle tärkeät elämänalueet, jotka tarvitsevat tukemista. Nämä elämänalueet ovat eri nuorilla erilaisia. Jotkut nuoret voivat tarvita tukea käytännön asumisessa ja elämänhallinnassa, kun taas toiset voivat tarvita tukea koulutuksen tai toimeentulon hankkimisessa.

Sopimuksellisuus on tärkeä osa tuettua asumista. Kun itsenäistymissuunnitelma on laadittu, sitoutuvat eri osapuolet tämän suunnitelman toteuttamiseen. Sekä nuorelle että tukiverkostolle on velvollisuuksia ja oikeuksia sopimuksen mukaisesti. Lisäksi sopimukseen kannattaa laittaa koeaika.

Tukiverkoston rooli on tärkeä, jossa jo olemassaolevat palvelut sovitetaan yhteen kokonaisvaltaisella tavalla. Tukiverkoston tehtävänä on auttaa suunnitelman toteuttamisessa ja kannustaa nuorta suunnitelman toteuttamisessa. Käytännössä tukiverkostosta on löydyttävä eri toimijoista työryhmä nuoren tueksi.

Sosiaalinen isännöinti on kiinteä osa tuettua asumista, sillä asukashallinto, vastuullisuus ja asukaskoulutus on isännöinnin vastuulla. Tämän vuoksi isännöijän on hallittava talouden ja tekniikan lisäksi isännöinnin sosiaalinen puoli.

Asukastoiminta on kiinteä osa asumista. Muut asukkaat tarjoavat tuetun asumisen nuorille vertaisryhmän, jossa nuori oppii osallistumista asukasdemokratiaan ja vaikuttamista.

Tuetun asumisen hankkeita on esim. Jyväskylässä, Lahdessa ja Helsingissä. Lisäksi hankkeita on vireillä eri paikkakunnilla.

Miten tuettu asuminen hoidetaan käytännössä ?

Muualta saatujen kokemusten perusteella tuettu asuminen on aloitettava vasta nuorisoasumisen vakiinnuttua. Syitä tähän ovat seuraavat:

  • nuorisoasumisen käynnistäminen vaatii aikaa
  • tuettu asuminen herättää ristiriitaisia tunteita.
Pelkästään nuorisoasumisen aloittaminen on suuri ponnnistus, ja vaatii eri osapuolilta sitoutumista. Tämän vuoksi nuorisoasuntoyhdistyksen on oltava äärimmäisen tarkka ensimmäisen kohteen asukasvalinnassa. Kun ensimmäisen kohteen asukastoiminta on vakiintunut, voi tämän päälle rakentaa tuettua asumista.

Tuettu asuminen herättää ristiriitaisia tunteita eri osapuolissa, joten tuetun asumisen aloittaminen heti ensimmäisessä kohteessa voi leimata koko nuorisoasumisen tuetuksi asumiseksi. Loppujen lopuksi tuetun asumisen nuoret ovat vähemmistössä, ja tavalliset nuorisoasuntovuokralaiset ovat enemmistö.

Tämän vuoksi tuetun asumisen vaiheet voi kuvata kuvallisesti seuraavalla tavalla:

Yhteenveto

Tuetun asumisen hankkeissa on oltava realistiset tavoitteet, ja on varauduttava pitkäjänteiseen ihmissuhdetyöhön.

Kaikissa tuetun asumisen hankkeissa on selkeät roolit ja vastuut tukiverkoston toimijoilla. Jollain tukiverkoston toimijalla on oltava selkeästi koordinointivastuu hankkeesta, muuten hanke kaatuu ennemmin tai myöhemmin.

Tämän selvitystyön aikana tuettua asumista pidetään esillä eri yhteyksissä.

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International