NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
ERILAISIA MALLEJA
ASUNTOTUOTANTO
RAY:N AVUSTUS
ARA:N ARAVALAINA
ASUKASTOIMINTA
TUETTU ASUMINEN
SEINÄJOEN KOTOPESÄ
NUORISOYHDISTYS RY
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI
PÄIVÄKIRJA
 

PROJEKTISUUNNITELMA AJALLE 1.9.1999 28.4.2000

1. Tausta

Projektin taustalla on useita eri tekijöitä ja yritän kuvata niitä lyhyesti.

Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistys ry. on perustettu kehittämään Seinäjoen seudun nuorisoasumista. Yhdistyksellä on tarve saada toimintansa alkuun ja vakiintuneeksi.

Nuorisoasuntoliitolla on tarve saada nuorisoasuntotoiminta alkuun Seinäjoen seudulla.

Lisäksi taustalla on 7.8.1999 käyty keskustelu Jukka Rannilan, Hannu Rajamäen ja Hannu Majan välillä, jossa on todettu Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistyksen tilanne 7.8.1999.

9.8.1999 käytyjen lisäkeskustelujen perusteella olen ehdottanut selvitystyön tekemistä.

Tämän selvitystyön käytännön toteuttamisen mahdollistaa omat aikatauluni, sillä koulutusohjelmani koulutus painottuu pääasiassa viikonloppuihin ja iltoihin. Tämän vuoksi minun on mahdollista käyttää arkipäivisin työaikaa selvitystyön tekemiseen.

2. Tehtävä

Tämän projektin tehtävänä on tuottaa kirjallinen selvitys Seinäjoen nuorisoasuntoyhdistys ry:n tarpeisiin.

Nuorisoasunnot ja nuorisoasunnot ovat osa kokonaisuutta. Tämän selvitystyön tehtävä on selvittää mahdollisten kumppanuusjärjestöjen ja julkisen sektorin mielipide nuorisoasumisesta.

Lisäksi selvitystyön aikana selvitetään miten nuorisoasuntotuotannon voisi järjestää Seinäjoen seudulla.

3. Tulostavoitteet

28.4.2000 projekti päättyy, jolloin selvitystyö on suoritettu.

Projektin tuloksena syntyvän kirjallisen selvitystyössä on seuraavat osat:

 1. kansilehti
 2. tiivistelmä
 3. sisällysluettelo
 4. johdanto
 5. tutkimuksen suorittaminen
 6. tulokset
 7. johtopäätökset
 8. lähteet
 9. liitteet.
Kirjallisen selvityksen sivumäärää ei voi tässä projektisuunnitelmassa määrätä.

Kirjallisen selvityksen tarkoitus on saada yhteen eri osapuolten näkemykset nuorisoasumisesta.

4. Rajaus

Tämä projekti selvittää ainoastaan Seinäjoen seudun nuorisoasumista ja sen mahdollisuuksia. Oheisessa kuvassa on kuvattu koko asumisen kokonaisuus, joka koskee nuoria. Tämä selvitystyö ei koske opiskelija-asumista, omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja, osaomistusasuntoja, vuokra-asumista tai turva-ja ensikoteja.

Tämä projekti ei anna määräyksiä selvitystyön käytöstä.

Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n hallitus päättää selvitystyön jatkokäytöstä.

Jukka Rannila käyttää tämän selvitystyön tekemiseen 1-2 työpäivää viikosta.

Seinäjoen seudun kunnilla tarkoitetaan tässä projektissa seuraavia kuntia: Seinäjoki, Jalasjärvi, Peräseinäjoki, Kurikka, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro.

5. Toimintaympäristö

Tämän projektin toimintaympäristöön kuuluvat seuraavat tekijät, 24.8.1999 arvailujen mukaan:

 • Seinäjoen seudun nuorisoasunnot ry:n hallitus
 • poliittisten nuorisojärjestöjen E-P:n piirien johtokunnat
 • poliittisten nuorisojärjestöjen E-P:n piirien toiminnanjohtajat
 • Seinäjoen seudun oppilaitosten oppilasyhdistysten hallitukset
 • Nuorisoasuntoliitto ry
 • Kiinteistö Oy Marttilan Kortteeri
 • Seinäjoen seudun kuntien asuntosihteerit
 • Seinäjoen seudun kuntien nuorisovaltuustot (mahdollisesti)

6. Työvaiheet ja aikataulu

7.8. - 5.9.1999:

 • suullinen esisopimus projektista
 • projektin valmistelu
 • projektisuunnitelman laatiminen
 • epäviralliset keskustelut projektisuunnitelmasta

5.9.1999 - 28.4.2000:

 • projektisuunnitelman hyväksyminen
 • selvitystyön aloittaminen
 • selvitystyö

27.9.1999: tilannekatsaus
28.9.1999 - 2.10.1999: tutustumiskäynnit ja yhteenveto tutustumiskäynneistä
3.10.1999: tilannekatsaus
1.11.1999: tilannekatsaus
7.12.1999: tilannekatsaus

Tilannekatsaukset ovat kuukausittain, jolloin esittelen selvitystyön tilannetta ja seuraavia työvaiheita selvitystyön suorittamisessa.

Selvitystyö alkaa tutustumisella nuorisoasuntotoimintaan 3-4 paikkakunnalla. Tutustumisten jälkeen laadin kuvaukset nuorisoasumisen malleista eri paikkakunnilla.

Haastattelut alkavat tutusmiskäyntien jälkeen.

7. Resurssit

Jukka Rannila on selvitystyön tekijä.

Kuukausittain pidettävä tilannekatsaus vastaa projektin johtoryhmää. Tilaisuudessa on Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n hallituksella on mahdollisuus antaa ohjeita ja neuvoja selvitystyön jatkotehtävistä.

Lisäksi tilaisuuksiin on annetaan kutsu kaikille haastatelluille henkilöille, jolloin he voivat osallistua halutessaan selvitystyön seurantaan.

Yksi käytännön resurssi tulee olemaan Jukka Rannila ylläpitämä sähköpostilista, johon liitetään asiasta kiinnostuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet. Tällä tavalla lista tietenkin laajenee selvitystyön edetessä.

Lisäksi Jukka Rannila käyttää Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Seinäjoen yksikön alaisuudessa olevia WWW-sivujaan hyödyksi ja laatii projektin ajaksi tiedotussivut projektista.

8. Kustannukset

Projektin kustannuksia ovat:

 • posti
 • puhelin
 • matkakulut.

Koska Seinäjoen seudun nuorisoasunnot ry ei ole vielä saanut avustuksia toimintaansa varten, ei yhdistystä voi projektin vuoksi laskuttaa.

Jukka Rannila pitää kirjaa omista kuluistaan, jolloin syntyneitä kuluja voidaan laskuttaa myöhemmin. Projektin rajauksen mukaisesti Seinäjoen seudun nuorisoasunnot ry:n hallitus päättää tästä myöhemmin selvityksen valmistuttua.

9. Työmenetelmät

Projektin aikana on käytössä seuraavat työmenetelmät:

 • haastattelut
 • vierailut
 • kuukausittaiset tilannekatsaukset
 • sähköpostiviestit
 • projektin WWW-sivujen ylläpito.

10. Muuta

Projektin aikana Jukka Rannilaa ei valita Seinäjoen seudun nuorisoasunnot ry:n luottamustehtäviin.

Sivu päivitetty 23.11.1999

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International