NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
PROJEKTISUUNNITELMA
ERILAISIA MALLEJA
RAY:N AVUSTUS
ARA:N ARAVALAINA
ASUKASTOIMINTA
TUETTU ASUMINEN
SEINÄJOEN KOTOPESÄ
NUORISOYHDISTYS RY
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI
PÄIVÄKIRJA
 
RAKENNUTTAMISEN JA ASUNTOTUOTANNON PERUSMALLI

Nuorisoasuntojen tuottaminen on monivaiheinen prosessi, josta ensin kuvallinen malli.

1. Hankevalmistelu

Hankevalmistelussa selvitetään nuorisoasuntojen tarve, ja arvioidaan niiden tarve tulevaisuudessa.
Jos nuorisoasuntoyhdistys ei toimi rakennuttajana, on hankevalmistelun aikana valittava rakennuttaja.
Lisäksi tässä vaiheessa on päätettävä, miten rakennettavan kohteen omistus järjestetään.

2. Tonttihankinta

Tonttihankinnassa hankitaan joko kunnan vuokramaata tai ostetaan sopiva maa-alue.

Yksi mahdollisuus on jonkin kiinteistön kunnostaminen nuorisoasunnoksi tai hankkia valmis kiinteistö.

Monesti järkevä tapa on tehdä tonttivaraus kunnalta.

3. Suunnittelu ja rahoitus

3. a) Suunnittelu

Riippuen kohteesta on aloitettava nuorisoasuntojen arkkitehtisuunnittelu.

Suunnittelu kannattaa aloittaa heti tontin saamisen jälkeen.

Rahoittajat vaativat (lähes aina) päätöksiensä perusteeksi arkkitehtisuunnitelmat.

3. b) Rahoitus

Rahoituksen suunnittelu voidaan aloittaa tontin saamisen jälkeen.

Nuorisoasuntoja ovat rahoittaneet Valtion asuntorahasto, ARA, ja Raha-automaattiyhdistys ry, RAY.

Rahoittajilla on erilaisia ehtoja, joten rahoitusta on aivan oikeasti suunniteltava.

4. Lainavaraus

Jos kohde rahoitetaan valtion asuntolainoilla, lainavarauksen saanto takaa sen, että rahoitus tulee järjestymään. Tämä edellyttää sekä kunnalta että Asuntorahastolta alustavan päätöksen kohteen rahoittamisesta.

5. Lupasuunnittelu

Kun kohteen rahoitus on varmistunut, on tehtävä lopullinen arkkitehtisuunnittelu, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu.

6. Kilpailuttaminen

Kohde voidaan kilpailuttaa joko kokonaisvaltaisena urakkana tai jaettuna urakkana.

Kokonaisvaltainen urakka kilpailutetaan päärakennusurakoitsijoilta.

Jaettu urakka kilpailutetaan eri alaurakoitsijoilta.

Kilpailuttaminen on ehto lainoituksille ja RAY:n avustuksille.

7. Kustannusten hyväksyminen

Urakkatarjouksille on julkinen avaustilaisuus, jonka jälkeen urakoitsijat valitaan.

Urakoitsijoiden valinnan jälkeen hyväksytetään kustannukset rahoittajilla.

Rahoittajilla on omat ehtonsa kustannusten hyväksymiseen.

8. Lupahakeminen ja rakentamisen aloittaminen

Kustannusten hyväksyttämisen jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa.

9. Rakentaminen ja rakentamisen aikaiset toimenpiteet

9. a) Rakentaminen ja valvonta

Nuorisoasuntoyhdistys valvoo urakoitsijan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti rakentamisen etenemistä.

Rakennuttaja vastaa kustannusten pysymisestä sovitulla tasolla.

Lisäksi rakentamisen aikana on valvontaa viranomaisten toimesta.

9. b) Asukasvalinta

Asukasvalinta on syytä tehdä ennen kohteen valmistumista.

Kun asukkaat muuttavat heti kohteen valmistuttua, on nuorisoasunnoilla heti tasainen vuokratuotto heti muuton jälkeen.

9. c) Asukastoiminnan suunnittelu

Muualta saatujen esimerkkien pohjalta on asukastoiminnnan suunnittelu aloitettava tarpeeksi ajoissa. Tässä työssä on nuorisoasuntoyhdistyksen oltava yhteistyössä yhteistyöjärjestöjen kanssa.

9. d) Kiinteistöhuollon, isännöinnin ja kirjanpidon järjestäminen

Nämäkin toiminnot on syytä saada kuntoon ennen kohteen valmistumista.

10. Vastaanottotarkastus

Ennen muuttoa kohteeseen suoritetaan vastaanottotarkastus, jonka jälkeen viranomaiset päättävät, onko kohteeseen luvallista muuttaa.

Vastaanottotarkastuksessa urakoitsija, nuorisoasuntoyhdistys, rakennuttaja ja valvoja käyvät huoneistot läpi ja sopivat mahdollisista muutostöistä.

11. Asukkaiden muuttaminen

Koko prosessi tähtää siihen, että nuorille olisi tarjota kohtuuhintaisia nuorisoasuntoja vuokralle.

Tässä vaiheessa alkaa normaali asuminen kohteessa, ja asukastoiminnan voi aloittaa suunnitellulla tavalla.

Lisäksi kiinteistöhuollon, isännöinnin ja kirjanpidon toiminpiteet alkavat tässä vaiheessa.

12. Takuuvuositarkastus

Vuoden kuluttua kohteen valmistumisesta suoritetaan takuuvuositarkastus, jossa kaikki huoneistot tarkastetaan.

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International