NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
PROJEKTISUUNNITELMA
ERILAISIA MALLEJA
ASUNTOTUOTANTO
RAY:N AVUSTUS
ARA:N ARAVALAINA
ASUKASTOIMINTA
TUETTU ASUMINEN
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI
PÄIVÄKIRJA
 

SEINÄJOEN KOTOPESÄ NUORISOYHDISTYS RY

Selvitystyön alussa oli tiedossa, että Seinäjoella on nuorisoasuntoyhdistys, jonka toiminta-alue on Seinäjoki. Tämän yhdistys on Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry.

Seinäjoen seudun nuorisoasuntoyhdistys ry nimensä mukaisesti on kiinnostunut myös Seinäjoen ympäryskuntien nuorisoasuntotoiminnasta.

3.10.1999 syyskuun tilannekatsauksessa ehdotin, että selvitän Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n tilanteen.

4.10.-8.10.1999 selvitin Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n tilannetta alustavasti.

Aki Kinnusen sairasloman ja omien opintojeni vuoksi tarkempi tutustuminen jäi vuodelle 2000.

26.1.2000 esittelin nuorisoasuntoselvitystä Aki Kinnuselle.

Tutustuin 17.2.2000 hallinnollisiin asiakirjoihin, jotka koskivat Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n ja kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon hallintoa.

Lisäksi Kiinteistöosakeyhtiö Marttilan kortteerin toimitusjohtaja Aki Kinnunen antoi suullisesti lisävastauksia kysymyksiini.

Historiaa vuosina 1995 - 2000

ajankohta tapahtuma
   
1995: - Ulla Autio ja Aki Kinnunen ovat keskustelleet nuorisoasuntojen tarpeesta Seinäjoella
- Nuorisoasuntoyhdistyksen perustamiseksi erilaisia toimenpiteitä (ei asiakirjoja)
13.12.1995 - Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n perustamisasiakirja
30.1.1996 - Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröinyt yhdistyksen ry:ksi
- yhdistyksen säännöt hyväksytty patentti- ja rekisterihallitukesessa
18.10.1996 - Seigeo Oy:n tekemä perustamistapaselvitys
6.2.1997 - RAY:n tiedote
- RAY:n avustusosaston myönteinen päätösehdotus, 700 000 mk
- myöhemmin tullut lopullinen valtioneuvoston hyväksymä virallinen päätös
10.2.1997 - asuntorahaston (ARA) osapäätös
- ARA hyväksynyt rakennuttamissuunnitelman ja kustannukset
- rahoitussuunnitelma
11.2.1997 - ARA:n päätös
- Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry hyväksytty asuntojen vuokraamista sosiaalisin perustein harjoittavaksi yhteisöksi
11.2.1997 - muistio Sato-Rakentajat Oy:n kanssa sovituista jatkotoimenpiteistä
4.6.1997 - Seinäjoen kaupungingeodeetti on jatkanut tontin varausaikaa 31.12.1997 saakka
1.10.1997 - Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n anomus ARA:lle
- aravalainahakemus
21.1.1998 - muistio julkisesta rakennusurakkatarjousten avaamiskokouksesta
- 5 tarjousta jätettynä
26.1.1998 - muistio julkisesta sähköurakan avaamiskokouksesta
- 4 tarjousta jätettynä
26.1.1998 - muistio julkisesta LVI-urakan avaamiskokouksesta
- 5 tarjousta jätettynä
27.1.1998 - kunnan lausunto ARA:lle
5.2.1998 - Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n hallituksen kokous
- § 4 rakennushanke: urakkatarjoukset, rakennuttamissopimus Sato-rakennuttajat Oy:n kanssa
- § 5 päätös kiinteistöosakeyhtiön perustamistoimenpiteistä
23.2.1998 - Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n hallituksen kokous
- § 5 päätös kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta: Oy:n perustamisasiakirjat ja osakepääoman kerääminen
23.2.1998 - kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon hallituksen kokous
2.6.1998 - kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskoto Oy merkitty PRH:n rekisteriin
2.11.1998 - Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n hallituksen kokous
- päätöksiä vuodelle 1999: ensimmäisen kohteen toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen
13.11.1998 - kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon hallituksen kokous
7.12.1998 - kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon hallituksen kokous
30.12.1998 - rakennettu kiinteistö luovutettu
- sisäpuoliset asumiskunnostukset tarkastettu
- asumislupa myönnetty
27.1.2000 - vuositakuutarkastus sisäpuolisille töille
kevät 2000 - vuositakuutarkastus ulkopuolisille töille

Joitain asiakirjoja puuttuu historiatiedoista, mutta yllä olevat asiakirjat ovat olennaisimpia. Osa asiakirjoista olisi saatavavissa ARA:n ja RAY:n arkistoista, ja niitä ei ole mainittu tässä historiaosuudessa.

Yleisesti ottaen yhdistyksen historia noudattaa RAY:n ja ARA:n rahoitusprosessia, jota olen esitellyt eri sivulla. Tältä sivulta selviää, mitä kaikkia muita asiakirjoja on koko rakentamisprosessissa ollut.

Lisänä rahoitusprosessiin on tässä tapauksessa tullut osakeyhtiön perustaminen. Osakeyhtiön perustaminen ei ole ongelma rahoitusprosessin kannalta, mutta vaatii jonkin verran lisäselvityksiä.

Yleistä huomioitavaa

Keskusteluissa Aki Kinnusen totesimme seuraavat asiat Seinäjoen kotopesä nuorisoyhdistys ry:n tilanteesta:

- Jäseninä yhdistyksessä ovat:
  • Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry
  • Seinäjoen Mailajussien tuki ry
  • Kiinteistöosakeyhtiö Marttilan kortteeri

- Yhdistyksellä on yksi kohde rakennettuna, jossa on vuokralaisia. Rakennuksen omistaa kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskoto, jonka yhdistys omistaa.

- Marttilan Kortteeri Oy:n kirjanpitäjä hoitaa kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon kirjanpidon.

- kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen ykköskodon isännöintivastuu on kiinteistöosakeyhtiö Marttilan kortteerilla

- Yhdistys on RAY:n tukea ensimmäisen kohteen rakentamiseeen vuosina 1995 ja 1997.

- RAY:n tukea ensimmäisen kohteen rakentamiseeen on myönnetty vuonna 1997

- Seuraavan kohteen rakentamista vastuu on ollut Aki Kinnusella. Käytännössä Aki Kinnunen on seurannut tilanteen kehittymistä, ja tekee ehdotuksen avustuksien hakemisesta yhdistykselle.

- Seuraavan kohteen rakentamista on käyty keskusteluja. Käytännössä ongelmana on hyvän tontin saaminen siten, että tontin hinta täyttää RAY:n ja ARA:n vaatimukset.

18.2.2000 vierailu Seinäjoen Ykköskodossa

Kävin tutustumassa Jani Mäkelän opastuksella Seinäjoen Ykköskodon tiloihin.


Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Pellervonkatu 9.

Talossa kolmessa kerroksessa yksiöitä ja kaksioita.

Sisäänkäynneissä on ns. luhtiratkaisu, jolloin jokaisella asunnolla on suoraan oma ulko-ovi.

Yhteisessä käytössä on yksi pesukone.

Myös yhteiskäytössä. Normaalia vuokra-asuntotoimintaa tältä osin.

Talossa on myös hissi normaalien portaiden lisäksi. Invalidien kannalta kohde on suhteellisen hyvä, saunassa pitäisi poistaa muutama kynnys ja tehdä pieniä korjauksia.

18.2.2000 talossa ei ollut lapsiperheitä, mutta valmiudet ovat näiltäkin osin kunnossa.

Tyypillinen käyttämätön kerhohuone. Vaikka näihin saadaan rahoitusta, ei kerhohuoneista tahdo tulla toimivia.

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International