NUORISOASUNTOSELVITYS

 

ETUSIVU
LOPPURAPORTTI
PROJEKTISUUNNITELMA
ERILAISIA MALLEJA
ASUNTOTUOTANTO
RAY:N AVUSTUS
ARA:N ARAVALAINA
ASUKASTOIMINTA
TUETTU ASUMINEN
SEINÄJOEN KOTOPESÄ
NUORISOYHDISTYS RY
NUORISOASUNTOKYSELY
YHTEENVETO VAIHTOEHDOISTA
PÄIVÄKIRJA
 

POHJOLAKODIN KURIKKAKOTI

[Päivitys 9.12.2016: Nuorten Ystävät ry:n www-sivun osoite on korjattuna.]

Selvitystyön aikana on selvinnyt, että Kurikassa on käynnistynyt vuonna 1996 Syrjäytymisuhan alaisten nuorten tukiasumisprojekti. Koska Kurikka kuuluu selvitystyön kuntiin, on tukiasuminen Kurikkakodissa yksi selvitystyön kohde.

Kurikkakodin taustalla on kaksi yhteisöä: Kurikan ammattioppilaitos ja Nuorten Ystävät ry/Pohjolakoti. Kurikan ammattioppilaitoksen toiminta on melko hyvin tunnettua Seinäjoen seudulla, joten sitä en esittele enempää tässä selvitystyössä.

Nuorten Ystävät ry.

Nuorten Ystävät ry. on Oulussa keskuspaikkaansa pitävä järjestö, jonka tehtävänä on:

  • lastensuojelu
  • kehitysvammatyö
  • tukiasumistoiminta
  • mielenterveystyö
  • muu sosiaalityö.

Nuorten Ystävät ry. on perustettu 1907, ja sen toiminta on levittäytynyt useille paikkakunnille. Pelkästään Nuorten Ystävät ry:n tekemä työ ja sen mahdollisuudet olisi oman selvitystyön aihe. Järjestö on saanut RAY:n avustuksia useisiin projekteihin. Nuorten Ystävät ry:n WWW-sivut kertovat lisää laajasta toiminnasta.

Nuorten Ystävät ry. on keskittynyt pääasiassa keskittynyt lastensuojeluun, joten nuoret heidän tukiasuntotoiminnassaan ovat pääasiassa alle 18-vuotiaita.

Tämän selvitystyön määrittelyjen mukaisesti nuorisoasunnot ovat 18-29 -vuotiaille nuorille tarkoitettuja kohtuuhintaisia ensiasuntoja.

Kohderyhmät ovat nuorisoasumisen tuetussa asumisessa ja lastensuojelun tuetussa asumisessa ovat eri-ikäisiä. Selvitystyötä varten Kurikan Kurikkakoti antaa hyvän esimerkin huolimatta kohderyhmien eri-ikäisyydestä.

Nuorten Ystävät ry:n tukiasumistoiminta

Tämän selvitystyön kannalta Nuorten Ystävät ry:n tukiasuntotoiminta tarjoaa esimerkin tuetusta asumisesta. Nuorten Ystävät ry:n tukiasuntotoiminta on alkanut vuonna 1989, joten kokemuksia aiheesta löytyy.

Tukiasuntotoiminta on sosiaalityön avohuollon työmuoto, joka kohdistuu kunnan avo- tai jälkihuollollisiin nuorten erityisryhmiin. Näitä nuorten erityisryhmiä ovat seuraavat:

  • lasten- ja nuortenhuoltolaitoksista itsenäistävään asumiseen siirtyvät
  • kotona vaikeuksia kohtaavat
  • MBD- ja mielenterveysongelmaiset nuoret
  • hyvätasoiset kehitysvammaiset.

Tukiasuntotoimintaa varten tukiasunnot hankitaan RAY:n investointiavustuksella. Vuonna 1998 Nuorten Ystävät ry:n tukiasuntoja oli 34 kunnassa, yhteensä 62 tukiasuntoa vuonna 1998.

Valtakunnallisesti nuorten erityisryhmien tukiasuntoprojektien aikana 1989-1998 on hankittu 140 tukiasuntoa; näissä asunnoissa on taustalla muitakin järjestöjä.

Käytännössä tukiasunnot välivuokrataan kunnille edelleen vuokrattavaksi kunnan erityisnuoren käyttöön. Kunta vastaa nuorille asuntoon annettavista tukipalveluista.

KURIKKAKOTI

Kurikka-projekti on Nuorten Ystävät ry/Pohjolakodin ja Kurikan ammattioppilaitoksen yhteishanke. Yhteistyön tavoitteena on nuorten kouluvaikeuksien ja syrjäytymisuhan ehkäiseminen. Kurikkakoti toimi ensimmäisen vuoden EU-rahoituksella käynnistyen marraskuussa 1996. Toiminnan on varmistanut siitä eteenpäin RAY:n projektirahoitus vuosiksi 1998 - 2000.

Kurikan ammattioppilaitoksen opiskelijoita varten on 60-paikkainen koulun asuntola sekä Kurikkakoti, joka tarjoaa ohjatumman asumismuodon. Kurikkakoti on pienasuntola, jossa voi asua enintään seitsemän Kurikan ammattioppilaitoksen opiskelijaa. Asuminen Kurikkakodissa, kuten Kurikan ammattioppilaitoksen asuntolassa, on ilmaista. Lisäksi yhtenä asumisvaihtoehtona opiskelijoille on Nuorten Ystävät ry/ Pohjolakodin omistama tukiasunto. Tuetun asumisen kautta nuori voi harjoitella itsenäistymistä.

Kurikkakotiin voidaan sijoittaa nuoria, joilla on ongelmia käydä koulua asuntolasta käsin. Taustalla voi olla mm. sosiaalisia ongelmia kuten koulukiusaus, sopeutumisongelmia tai muita koulunkäyntiä haittaavia ongelmia. Yhteisenä tekijänä nuorilla on koulun keskeyttämisen vaara ja tätä kautta syrjäytymisuhka. Kurikkakodin toiminnan ensisijaisena tavoitteena on tukea juuri nuoren koulunkäyntiä.

Kurikkakodin asukkaat ovat olleet suurimmaksi osaksi poikia. Jokaiselle nuorelle on oma huona, ja yhteisessä käytössä on keittiä ja oleskelutila. Nuoret ovat iältään yleensä 16-20 -vuotiaita. Tavoitteena Kurikkakodissa on lukuvuoden kestävä asuminen Nuoret käyvät koulua Kurikkakodissa, joten he tulevat sunnuntaina ja lähtevät perjantaina. Erityistilanteessa nuori voi asua yksittäisen viikonlopun Kurikkakodissa.

Kurikkakodissa on kaksi työntekijää. Vastaava ohjaaja asuu Kurikkakodin vieressä, joten oleellista toiminnassa on työntekijän pysyvyys. Työntekijä huolehtii, että nuoret lähtevät kouluun. Koulupäivän jälkeen vietetään yhdessä aikaa hyvin kodinomaisesti, käydään kaupassa ja pestään pyykkejä. Jokainen huolehtii itse omasta ruuanlaitostaan. Velvoitteita nuorilla Kurikkakodissa on tiskivuoro ja oman huoneen sekä yleisten tilojen siivous.

Tuetumman ja samalla kontrolloidumman asumisen kautta puututaan mm. nuoren kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen. Toiminnan kautta pyritään opettamaan nuorille vastuuta tekemisistään. Työntekijän keskeinen rooli on nuorten ohjaus ja tukeminen eri elämäntilanteissa. Kurikkakodin vapaa-ajan ohjauksessa vastaava työntekijä ohjaa nuoria mm. liikuntaharrasteisiin joko yksi tai ryhmässä. Molempien työntekijöiden tärkeitä yhteistyötahoja ovat Kurikan ammattioppilaitoksen työntekijät ja nuorten vanhemmat.

HUOMIOITAVIA ASIOITA TUKIASUMISESSA 29.11.1999 VIERAILUN PERUSTEELLA

Jotta tukiasuminen yleensä onnistuisi, on tuetussa asumisessa huomioitava seuraavia asioita.

Tuetun asumisen nuorten on oltava erilaisia, eli samanlaisten ongelmien nuoria ei saa kerätä yhteen. Tähän on kolme syytä:

1: Kun tuetun asumisen nuorilla on erilaisia ongelmia, nuoret havaitsevat, ettei oma ongelma ole ainutlaatuinen eikä se ole ainut ongelma.
2: Samankaltaisten ongelmien ongelmanuorten tilanne saattaa kärjistyä, jos kaikilla on sama ongelma.
3: Jos kaikilla nuorilla on sama ongelma, voi tuettu asuminen leimaantua yhden ongelmaryhmän asumismuodoksi.

Työntekijän pysyvyys ja asuminen välittömässä läheisyydessä on onnistumisen edellytys. Kurikkakodissa ei ole jatkuvaa yövalvontaa, mutta työntekijän välitön läheisyys luo turvallisuutta nuorille.

Yhteistyö nuorten kodin (ja Kurikkodin tapauksessa koulun) kanssa on tärkeää. Työntekijöiden on pystyttävä sanomaan kotiin sekä iloiset että surulliset asiat.

Sopimuksellisuus on äärimmäisen tärkeää. Tullessaan tuettuun asumiseen on nuoren ymmärrettävä mihin kaikkeen on sitoutunut tuetussa asumisessa.

YHTEENVETO NUORISOASUMISEN KANNALTA

Vaikka Kurikkakodin asukkaat ovat pääasiassa alle 18-vuotiaita, tarjoaa Kurikkakoti nuorisoasuntoselvitykselle erinomaisen esimerkin tuetusta asumisesta Etelä-Pohjanmaalla.

Nuorisoasumisen kannalta tuettu asuminen tarjoaa jälkihoidon mahdollisuuden alle 18-vuotiaiden tuetulle asumiselle.

Huomionarvoista on, että Kurikkakodin tuettu asuminen on erittäin intensiivistä; nuorilla on kaksi koulupäivän jälkeen kaksi työntekijää tuetussa asumisessa. Joissain tuetun asumisen malleissa nuorella on tukihenkilö, joka käy joitain kertoja viikossa tai nuori itse käy tapaamassa tukihenkilöä.

Kurikkakodin toimintatapa on pienten askelten toimintaa, eli nuorta opastetaan tuetussa asumisessa itsenäistymään kärsivällisesti. Tuetun asumisen projektit eivät ole mitään pikakursseja, vaan vaativat pitemmän aikavälin tarkastelua.

Johtuen kohderyhmien erilaisuudesta Kurikkakodin ja nuorisoasuntojen tuettu asuminen eroavat toisistaan.

 

Lisenssin tiivistelmä suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti suomeksi:
Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen

Lisenssin tiivistelmä englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Lisenssin teksti englanniksi:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International