Päiväkirjan arkistosivun 25 linkkien kokoelma

Linkityksiä

Tällä sivulla on päiväkirjan arkistosivun 25 linkkien kokoelma.

Perusajatuksena ovat seuraavat:
* linkkien siirto omalle sivulleen nopeuttaa varsinaisen päiväkirjasivun lataantumista
* päiväkirjasivua on helpompi lukea älypuhelimella ilman linkkejä
* päiväkirjasivua on muutenkin helpompi lukea ilman linkkejä.

Merkinnän 1299 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1299

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1299

 

URN
https://fi.wikipedia.org/wiki/URN

Hallituksen esitys eduskunnalle yleistuen malliksi
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM035:00/2024

Sosiaali- ja terveysministeriö -> Yleistuki
https://stm.fi/yleistuki

Yleistuen valmistelu etenee
https://stm.fi/-/yleistuen-valmistelu-etenee

Sosiaaliturvauudistus
https://stm.fi/sosiaaliturvauudistus

Toimeentulotukilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM099:00/2023

Sosiaaliturvakomitea
https://stm.fi/sosiaaliturvakomitea

Merkinnän 1296 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1296

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1296

 

Hallituksen esitys HE 13/2024 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_13+2024.aspx

Hallituksen esitys HE 12/2024 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_12+2024.aspx

Eduskunta kävi lähetekeskustelua työttömyysturvalain muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/lahetekeskustelu-tyottomyysturvalain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta.aspx

Alustatyödirektiivi EU-ministereiden asialistalla 11.3. kokouksessa
https://stm.fi/-/1410877/alustatyodirektiivi-eu-ministereiden-asialistalla-11.3.-kokouksessa

Alustatyötä koskevat EU:n säännöt
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/platform-work-eu/

2021/0414(COD): Improving working conditions of persons working through digital labour platforms
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0414(COD)

Platform work
https://www.eurofound.europa.eu/en/european-industrial-relations-dictionary/platform-work

EU-ministerit pääsivät sopuun alustatyödirektiivistä
https://tem.fi/-/eu-ministerit-paasivat-sopuun-alustatyodirektiivista

Uutuuskirja kannustaa luopumaan jatkuvan talouskasvun vaateesta
https://uusiouutiset.fi/uutuuskirja-kannustaa-luopumaan-jatkuvan-talouskasvun-vaateesta

A European universal basic income
https://ideasforeurope.eu/activity/publication/a-european-universal-basic-income

Tunnustetaan perustulo ihmisoikeutena - Kansalaisaloite.fi
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11890

Minimipalkat: uusilla säännöillä pyritään takaamaan kaikille toimeentulo
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220909IPR40138/minimipalkat-uusilla-saannoilla-pyritaan-takaamaan-kaikille-toimeentulo

Sosiaaliturvakomitea
https://stm.fi/sosiaaliturvakomitea

Sosiaaliturvaa uudistavassa komiteassa syttyi kiista siitä, voiko Suomeen tulla vastikkeetonta perustuloa
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008867196.html

Kannanottopyyntö: Vähimmäistulosuositus, Palautejakso: 4.3.-1.4.2022
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13294-Vahimmaistulosuositus_fi

Basic Income - Cornerstone of the Nordic Welfare State
https://perustulo.org/2021/10/basic-income-cornerstone-of-the-nordic-welfare-state/

Työryhmä selvittämään negatiivisen tuloveron käyttöönottoa
https://vm.fi/-/tyoryhma-selvittamaan-negatiivisen-tuloveron-kayttoonottoa

Antti Marttinen: Kotitalousvähennys - rakastuivatko tutkijat ideologiaansa?
https://www.verkkouutiset.fi/kotitalousvahennys-rakastuivatko-tutkijat-ideologiaansa/

The Stanford Basic Income Lab
https://basicincome.stanford.edu/

Freiburg Institute for Basic Income Studies
https://www.fribis.uni-freiburg.de/en/fribis/

Basic Income Studies
https://www.degruyter.com/journal/key/BIS/html

National Assembly in France decides to explore 'Socle Citoyen'
https://basicincome.org/news/2021/03/national-assembly-in-france-decides-to-explore-socle-citoyen

Securing a living income in Scotland: Towards a minimum income guarantee
https://www.ippr.org/publication/securing-a-living-income-in-scotlandhttps://www.ippr.org/publication/securing-a-living-income-in-scotland

Minimum Income Guarantee
https://consult.gov.scot/social-security/minimum-income-guarantee

Merkinnän 1295 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1295

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1295

 

Sairauskertomus
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000009144930.html

Nyt on oikea aika luopua Apotista
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010221009.html

Apotista pitää luopua nyt
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010238282.html

 

THL-> TIEDONHALLINTA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA -> Kirjaaminen
https://thl.fi/aiheet/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen

Rakenteisen kirjaamisen hyödyt näkyvät parhaiten pitkällä aikavälillä
https://www.apotti.fi/rakenteisen-kirjaamisen-hyodyt-nakyvat-parhaiten-pitkalla-aikavalilla/

Merkinnän 1291 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1291

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1291

 

Potilastietojärjestelmä ei saa olla liian vaikea käyttää
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009915583.html

Lääkäreiden työ ei ole enää samanlaista kuin ennen
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009915950.html

Länsi-Uusimaa kieltäytyi Apotista
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009848464.html

Eivätkö inhimilliset työolot kuulu julkisen puolen lääkäreille?
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009912182.html

Merkinnän 1289 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1289

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1289

 

21.09.2023 -> Pointti | Syksy
https://pointti.fi/julkaisut/

Nuohouspalvelut
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/asuminen/nuohouspalvelut/

Nuohouspalveluiden markkinointi
https://www.kkv.fi/paatokset/kuluttaja-asiat/nuohouspalveluiden-markkinointi/

Kuluttaja-asiamies ohjeisti nuohoojia markkinoinnista
https://www.kkv.fi/ajankohtaista/kuluttaja-asiamiehen-uutiskirje/kuluttaja-asiamies-ohjeisti-nuohoojia-markkinoinnista/

Hintasuositukset nuohouspalveluiden tarjonnassa
https://www.kkv.fi/paatokset/kilpailuasiat/muut-paatokset/743-61-2002/

Kuluttajavirasto tuomitsee pohjalaismiehen postilaatikkoon ilmestyneen mainoksen harhaanjohtavana - Nuohousyrityksen mukaan kyse oli erehdyksestä
https://yle.fi/a/3-12457714

Nuohoojien epäasiallinen markkinointi hämmentää
https://rakennusmaailma.fi/nuohoojien-epaasiallinen-markkinointi-hammentaa/

Onko katolla väärä nuohooja? Epäasiallinen markkinointi hämmentää
https://www.verkkouutiset.fi/a/onko-katolla-vaara-nuohooja-epaasiallinen-markkinointi-hammentaa/

Nuohouspalveluita markkinoitu epäasiallisin tavoin - "Ilmeisenä tarkoituksena on ollut käyttää hyväkseen mielikuvaa..."
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nuohouspalveluita-markkinoitu-epaasiallisin-tavoin-ilmeisena-tarkoituksena-on-ollut-kayttaa-hyvakseen-mielikuvaa/8586922

Piirinuohous päättyy Suomessa - uudistus ei vaikuttane hintaan tai laatuun, mutta lisännee alalle pesiytyneitä ikäviä ilmiöitä
https://www.ess.fi/paikalliset/50973

Merkinnän 1287 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1287

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1287

 

EU rakentaa polkua digitaaliselle vuosikymmenelle
https://finland.representation.ec.europa.eu/uutiset/eu-rakentaa-polkua-digitaaliselle-vuosikymmenelle-2021-11-29_fi

The impact of Open Source Software and Hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy
https://doi.org/10.2759/430161

Study on the need of Cybersecurity requirements for ICT products - No. 2020-0715, Final Study Report
https://doi.org/10.2759/025330

kyberresilienssisäädös - uudet kyberturvallisuussäännöt digitaalisille tuotteille ja oheispalveluille
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Kyberresilienssisaados-uudet-kyberturvallisuussaannot-digitaalisille-tuotteille-ja-oheispalveluille_fi

Will the European Cyber Resilience Act Kill Open Source Software?
https://fossforce.com/2023/07/will-the-european-cyber-resilience-act-kill-open-source-software

Bad News for Open Source: EU Committee Approves the Cyber Resilience Act
https://fossforce.com/2023/07/bad-news-for-open-source-eu-committee-approves-the-cyber-resilience-act

2022/0272(COD): Cyber Resilience Act
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0272(COD)

Procedure 2022/0272/COD: COM (2022) 454: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_272

Draft agenda - ITRE_OJ(2023)07-19_1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-OJ-2023-07-19-1_EN.html

 

No, COBOL Is Not a Dead Language
https://www.datacenterknowledge.com/design/no-cobol-not-dead-language

Does Learning PHP still Make Sense in 2022?
https://webeminence.com/does-learning-php-still-make-sense-in-2022/

2021 Developer Survey
https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#overview

This year, React.js surpassed jQuery as the most commonly used web framework
https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#section-most-popular-technologies-web-frameworks

React: A JavaScript library for building user interfaces
https://reactjs.org

You might not need jQuery
https://youmightnotneedjquery.com

Why Outdated jQuery Is Still the Dominant JavaScript Library
https://thenewstack.io/why-outdated-jquery-is-still-the-dominant-javascript-library/

OpenOffice users: Getting messages about documents being made in a newer version?
https://blog.documentfoundation.org/blog/2022/01/18/openoffice-users-getting-messages-about-documents-being-made-in-a-newer-version/

 

COSS ry - Avoimen lähdekoodin osaamisen edistäminen Suomessa - White paper
https://coss.fi/wp-content/uploads/2023/05/White-paper_-Avoimen-lahdekoodin-osaamisen-edistaminen-Suomessa.pdf

Updating the Open Definition to meet the challenges of today
https://blog.okfn.org/2023/03/16/updating-the-open-definition-to-meet-the-challenges-of-today/

Why open video is vital for Open Source
https://blog.opensource.org/why-open-video-is-vital-for-open-source/

Open CODECs Are Not Anti-Competitive
https://the.webm.ink/d/og30zatfjl

Alliance for Open Media Welcomes the European Commission's Decision to End Its Preliminary Investigation of the AOM Royalty-Free Licensing Policy
https://aomedia.org/press%20releases/preliminary-aom-royalty-free-licensing-policy-investigation/

 

Trilogisopu yleislaturista, tavoitteena vähentää elektroniikkaromun määrää
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220603IPR32196/trilogisopu-yleislaturista-tavoitteena-vahentaa-elektroniikkaromun-maaraa

Common charger: Council and European Parliament reach a provisional political agreement
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/07/chargeur-universel-le-conseil-et-le-parlement-europeen-parviennent-a-un-accord-politique-provisoire/

 

Kuntaliitto laatii oppaan avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2021/kuntaliitto-laatii-oppaan-avuksi-avoimen-lahdekoodin-hankintatilanteisiin

Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2022/2163-avoimen-lahdekoodin-hankintaopas-kunnille

The U.S. Department of Defence has published new guidelines for the internal use of open source for cyber defence purposes
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/open-source-us-cyber-defence

European Parliament and Commission launch the Free and Open Source Software for European Public Services (FOSSEPS) Pilot Project
https://ec.europa.eu/info/news/european-parliament-and-commission-launch-free-open-source-software-european-public-services-fosseps-pilot-project-2022-feb-11_en

Commission makes software available to all to benefit businesses, innovators and areas of public interest
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6649

 

Open Invention Network Expands its Patent Non-Aggression Coverage
https://openinventionnetwork.com/open-invention-network-expands-its-patent-non-aggression-coverage/

 

GitHub: Kuntaliitto
https://github.com/Kuntaliitto

eVaka
https://www.espoo.fi/fi/palvelut/evaka

 

Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc. (8:21-cv-01943)
Case No.: 8:21-cv-01943-JLS-KES
https://www.courtlistener.com/docket/61578720/software-freedom-conservancy-inc-v-vizio-inc/

The intriguing implications of SFC v Vizio
https://opensource.org/blog/the-intriguing-implications-of-sfc-v-vizio

Software Freedom Conservancy files right-to-repair lawsuit against California TV manufacturer Vizio Inc. for alleged GPL violations
https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html

First Update on the Vizio lawsuit
https://sfconservancy.org/blog/2021/nov/30/vizio-update-0/

Software Freedom Conservancy, Inc. v. Vizio, Inc.
https://www.gtlaw.com/-/media/files/insights/published-articles/2023/1/the-trademark-lawyer_george-zalepa_new-frontiers-in-open-source-enforcement-and-compliance.pdf

 

ConsortiumInfo.org
https://www.consortiuminfo.org/

Merkinnän 1286 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1286

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1286

 

Tekoäly 4.0 -ohjelma : Suomi kaksoissiirtymän suunnannäyttäjänä - Tekoäly 4.0 -ohjelman loppuraportti
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-997-1

Tekoäly 4.0 -ohjelma : Ensimmäinen väliraportti käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-643-7

Suomesta voittaja kaksoisiirtymässä - tavoitteista käytäntöön : Tekoäly 4.0 -ohjelma, toinen väliraportti
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-994-0

Microsoft, Anthropic, Google, and OpenAI launch Frontier Model Forum
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2023/07/26/anthropic-google-microsoft-openai-launch-frontier-model-forum/

Frontier Model Forum
https://openai.com/blog/frontier-model-forum

Partnership on AI
https://partnershiponai.org

MLCommons
https://mlcommons.org/en/

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/aida/home/highlights

Artificial Intelligence Act: presentation of draft report
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220510IPR29217/artificial-intelligence-act-presentation-of-draft-report

Menettely 2021/0106/COD: COM (2021) 206: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS TEKOÄLYÄ KOSKEVISTA YHDENMUKAISTETUISTA SÄÄNNÖISTÄ (TEKOÄLYSÄÄDÖS) JA TIETTYJEN UNIONIN SÄÄDÖSTEN MUUTTAMISESTA
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FI/2021_106

2021/0106(COD): Artificial Intelligence Act
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0106(COD)

Datalit -hanke
https://www.datalit.fi

kysely -> tekoäly
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Artificial-intelligence-ethical-and-legal-requirements_en

2020/2216(INI): Shaping the digital future of Europe: removing barriers to the functioning of the digital single market and improving the use of AI for European consumers
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=e&reference=2020/2216(INI)

Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_FI.html

Setting up a special committee on artificial intelligence in a digital age, and defining its responsibilities, numerical strength and term of office
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0162_EN.html

Guidelines for use of Artificial Intelligence in military and civil sectors
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-01-18/6/guidelines-for-use-of-artificial-intelligence-in-military-and-civil-sectors

iHuman
https://areena.yle.fi/1-50532015

iHuman (film)
https://en.wikipedia.org/wiki/IHuman_(film)

iHuman
https://www.modernfilms.com/ihuman

Tervetuloa, robotit / Alkuperäisnimi: Hi, AI
https://areena.yle.fi/1-50392058

Prisma: Ratin takana robotti / Alkuperäisnimi: Look Who's Driving
https://areena.yle.fi/1-50333891

Prisma: Ratin takana robotti - itseohjautuvien autojen kehitys lupausten ja vaarojen maastossa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/10/26/prisma-ratin-takana-robotti-itseohjautuvien-autojen-kehitys-lupausten-ja

Merkinnän 1280 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1280

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1280

 

Pegasus ja muut vakoiluohjelmat: väärinkäytökset tutkittava, lakimuutoksia tarvitaan
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20230609IPR96217/vakoiluohjelmat-vaarinkaytokset-tutkittava-lakimuutoksia-tarvitaan

Hyväksytyt tekstit, Torstai 15. kesäkuuta 2023 - Strasbourg, Pegasus-ohjelman ja vastaavien vakoiluohjelmien käyttöä koskeva tutkinta (suositus)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0244_FI.html

Committee of Inquiry to investigate the use of Pegasus and equivalent surveillance spyware
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/pega/home/highlights

Suomalaisyhtiö löysi vakavan tietoturva-aukon, joka koskee maailmanlaajuisesti yli 700 000:ta verkkosivua
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/kotimaa/suomalaisyhtio-loysi-vakavan-tietoturva-aukon-joka-koskee-maailmanlaajuisesti-yli-700-000-ta-verkkosivua-1.7719285

Facebookin omistava Meta sai EU:lta 1,2 miljardin euron sakot
https://dawn.fi/uutiset/2023/05/23/meta-1-2-miljardin-euron-gdpr-sakko

Lähes kaikki kotimaiset uutissivustot rikkovat lakia evästekyselyissä
https://dawn.fi/uutiset/2023/06/14/lahes-kaikki-kotimaiset-uutissivustot-rikkovat-lakia-evastekyselyissa

Google Analytics declared illegal in the EU
https://tutanota.com/blog/posts/google-analytics/

noyb.eu
https://noyb.eu/en

GDPRhub
https://gdprhub.eu

Austrian DSB: EU-US data transfers to Google Analytics illegal
https://edri.org/our-work/austrian-dsb-eu-us-data-transfers-to-google-analytics-illegal/

EDPS sanctions the European Parliament for illegal EU-US data transfers - among other violations
https://edri.org/our-work/edps-sanctions-the-european-parliament-for-illegal-eu-us-data-transfers-among-other-violations/

Digital Europe: MEPs call for quick introduction of EU social security pass
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17627/digital-europe-meps-call-for-quick-introduction-of-eu-social-security-pass

Terrorismirikoslainsäädäntöön muutoksia ensi vuonna
https://oikeusministerio.fi/-/terrorismirikoslainsaadantoon-muutoksia-ensi-vuonna

Terrorismirikosten sääntelyn arviointi ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM011:00/2020

Pankkiuhka paisuu Suomessa: Näin meitä huijataan
http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000004881299.html

Uusi Android-uhka koskee melkein kaikkia - katso mistä lataat sovellukset
http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005363211.html

Enää ei tarvitse häpeillä haittaohjelmia - Nokia tahkoaa rahaa uudella tietoturvabisneksellä
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/enaa-ei-tarvitse-hapeilla-haittaohjelmia-nokia-tahkoaa-rahaa-uudella-tietoturvabisneksella-6638688

Kaikki mahdollinen väärin: Samsungin älylaitteista paljastui kymmeniä tietoturva-aukkoja
http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005155821.html

Tulevaisuudentutkija: Unohtakaa yksityisyyden suoja, sitä on turha enää surra
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tulevaisuudentutkija-unohtakaa-yksityisyyden-suoja-sita-on-turha-enaa-surra/5875476

Israelilaista vakoiluohjelmaa epäillään käytetyn muun muassa toimittajien, ihmisoikeusaktivistien ja poliitikkojen tarkkailuun ympäri maailman
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/ulkomaat/israelilaista-vakoiluohjelmaa-epaillaan-kaytetyn-muun-muassa-toimittajien-ihmisoikeusaktivistien-ja-poliitikkojen-tarkkailuun-ympari-maailman-1.15720915

2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce (notified under document number C(2000) 2441)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32000D0520

(Asia C-362/14) Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.10.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court - Irlanti) - Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172254&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FI&cid=9712639

CJEU invalidates "Privacy Shield" in US Surveillance case. SCCs cannot be used by Facebook and similar companies.
https://noyb.eu/en/cjeu

EU ja USA sopuun tärkeästä tietosuojasopimuksesta
https://www.is.fi/digitoday/art-2000001902887.html

Mustaa valkoisella: Yhdysvaltojen ja EU:n tärkeä datasopimus ei päde
https://www.is.fi/digitoday/art-2000001890443.html

Verkkopalveluille vakava isku - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen datasopimus kaatui vakoiluepäilyjen vuoksi
http://is.fi/digitoday/art-2000006573001.html

Lausuntopyyntö työryhmämietinnöstä (Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja vastaavuus vertailumaiden sääntelyn kanssa)
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8a606072-4ec9-4695-95c0-68291e67264e

Europe's court just dealt a major blow to US tech companies: Safe Harbor is invalid
https://thenextweb.com/eu/2015/10/06/europes-court-just-dealt-a-major-blow-to-us-tech-companies-safe-harbor-is-invalid/

Tiedätkö oikeasti, mihin kahvinkeittimesi ja robotti-imurisi ovat yhteydessä? Poliisilta varoitus kyberuhasta: "Me kuluttajat olemme koko ajan askeleen jäljessä"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tiedatko-oikeasti-mihin-kahvinkeittimesi-ja-robotti-imurisi-ovat-yhteydessa-poliisilta-varoitus-kyberuhasta-me-kuluttajat-olemme-koko-ajan-askeleen-jaljessa/7955068

Data protection - report on the General Data Protection Regulation - 29 April 2020 (midnight Brussels time)
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12322-Report-on-the-application-of-the-General-Data-Protection-Regulation

Consolidated text: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04

Access initial legal act - Regulation (EU) 2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679

2012/0011/COD COM (2012)11 Lopullinen: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FI/2012_11

2012/0011/COD - COM (2012)11 Final: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2012_11

2012/0011(COD) - Personal data protection: processing and free movement of data (General Data Protection Regulation)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0011(OLP)

COM/2016/0214 - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) and repealing Directive 95/46/EC
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0011&appLng=EN

COM/2016/0214 - KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston kannasta luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus) ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseen
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0011&appLng=FI

European Data Protection Board (EDPB)
https://edpb.europa.eu/

Euroopan tietosuojaneuvoston 18. täysistunto -> Google on ilmoittanut aikovansa ostaa älylaitteita valmistavan Fitbitin
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/eighteenth-edpb-plenary-session_fi

EU Warns Google Buying Fitbit Presents a Major Privacy Risk
https://gizmodo.com/eu-warns-google-buying-fitbit-presents-a-major-privacy-1841817026

Eighteenth Plenary Session: adopted documents -> Statement on privacy implications of mergers
ttps://edpb.europa.eu/news/news/2020/eighteenth-plenary-session-adopted-documents_en

Googlen aikomus ostaa Fitbit muodostaa uhkan kansalaisten tietosuojalle, EU:ssa pelätään
https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000006415182.html

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_199+2017.aspx

Valiokuntien asiantuntijalausunnot - HE 199/2017 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_199+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

Oikeustieteilijät arvostelevat voimakkaasti salaista tiedustelua, josta ei koskaan kerrottaisi kansalaisille - eduskunta julkaisi tiedustelulakien asiantuntijalausunnot
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005947059.html

HE 202/2017 vp - Asiantuntijalausunnot - Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_202+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

Tiedustelulait: Suojelupoliisi sysättiin nyt eduskunnan ulkopuolelle - Näin 13 kansanedustajan taustat tarkistetaan
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/267124-tiedustelulait-suojelupoliisi-sysattiin-nyt-eduskunnan-ulkopuolelle-nain-13

Poliisi otti käyttöön uuden tiedustelujärjestelmän - "Turun puukotusten kaltaisia tapauksia pystytään havaitsemaan jo ensimmäisistä signaaleista"
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/267471-poliisi-otti-kayttoon-uuden-tiedustelujarjestelman-turun-puukotusten-kaltaisia

Tietosuojavaltuutettu tarkastaa uuteen valiokuntaan pyrkivän tiedot
https://www.verkkouutiset.fi/tietosuojavaltuutettu-tarkistaa-tiedusteluvaliokuntaan-pyrkivan-tiedot/

Perustuslakivaliokunta: Tietosuojavaltuutettu tarkastaa tiedusteluvaliokuntaan pyrkivän kansanedustajan taustat
https://yle.fi/uutiset/3-10554396

Eduskunnassa poikkeuksellinen tilanne - siviilitiedustelulaki vedettiin yllättäen pois täysistunnosta
https://demokraatti.fi/eduskunnassa-poikkeuksellinen-tilanne-siviilitiedustelulaki-vedettiin-yllattaen-pois-taysistunnosta/

Eduskunnan yllätyspäätöksen taustat selvisivät - tämän vuoksi tiedustelulait vedettiin pois
https://demokraatti.fi/eduskunnan-yllatyspaatoksen-taustat-selvisivat-taman-vuoksi-tiedustelulait-vedettiin-pois/

Kirja-arvio: Kybersotaa käydään jo täyttä päätä
https://demokraatti.fi/kirja-arvio-kybersotaa-kaydaan-jo-taytta-paata/

Tutkija: Nyt tyssää myös pitkään viilattujen tiedustelulakien käsittely
https://yle.fi/uutiset/3-10679318

Mietintö tiedustelulaista ei ollut perustuslain vastainen
https://www.verkkouutiset.fi/mietinto-tiedustelulaista-ei-ollut-perustuslain-vastainen/

Koko eduskunta hykerteli vaalikauden "tärkeintä saavutusta"
https://www.verkkouutiset.fi/koko-eduskunta-hykerteli-vaalikauden-tarkeinta-saavutusta/

Kansanedustajat linjaavat tänään, kuinka väljällä suodattimella Supo ja sotilastiedustelu saavat seurata tietoliikennettä
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006019122.html

SDP:n Kari ja Kantola: Perustuslakivaliokunnan mietinnöissä siviili- ja sotilastiedustelun valvonnasta täyttyvät kaikki sosialidemokraattien alkuperäiset vaatimukset
https://sdp.fi/fi/blog/sdpn-kari-ja-kantola-perustuslakivaliokunnan-mietinnoissa-siviili-ja-sotilastiedustelun-valvonnasta-tayttyvat-kaikki-sosialidemokraattien-alkuperaiset-vaatimukset/

Matti Torvinen: Suomi kykenee vastaamaan ajan haasteisiin - tiedustelun valvonta tehostuu
https://www.sininentulevaisuus.fi/matti-torvinen-suomi-kykenee-vastaamaan-ajan-haasteisiin-tiedustelun-valvonta-tehostuu/

Tekijänoikeuskirjetyöryhmä
https://effi.org/tekijanoikeuskirjetyoryhma-2017

Sähköisten palveluiden kehittäminen toisi Vaasaan miljoonasäästöt
http://yle.fi/uutiset/sahkoisten_palveluiden_kehittaminen_toisi_vaasaan_miljoonasaastot/9131217

EU-komissio: ilmainen nettiyhteys Eurooppaan vuonna 2020 - vai tuleeko sittenkään?
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/eu-komissio-ilmainen-nettiyhteys-eurooppaan-vuonna-2020-vai-tuleeko-sittenkaan-6583396

Älylukot muuttuivat hetkessä hyödyttömiksi - ohjelmistopäivitys oli mennyt pahasti pieleen
https://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/alylukot-muuttuivat-hetkessa-hyodyttomiksi-ohjelmistopaivitys-oli-mennyt-pahasti-pieleen/6539296

Puolet suomalaisista käyttää samaa salasanaa useassa paikassa - ei pitäisi
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/08/ttn201708221047.html

Puolet suomalaisista tekee saman virheen - nyt viranomainen antaa salasananeuvon
http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005336156.html

Kovakalloisia suomalaisia: joka kymmenes käyttää yhtä ja samaa salasanaa kaikkialla
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/kovakalloisia-suomalaisia-joka-kymmenes-kayttaa-yhta-ja-samaa-salasanaa-kaikkialla-6670815

Solita rakentaa maas-palveluille kivijalan
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/solita-rakentaa-maas-palveluille-kivijalan-6673405

Tietosuojavaltuutettu uudesta tiedonhakujärjestelmästä: Ihmisten pankkitietojen yksityisyys uhattuna, riskianalyysiä ei ole tehty
https://yle.fi/uutiset/3-10451099

EU:N TIETOSUOJA-ASETUS GDPR UHKAA MILJOONASANKTIOILLA - TÄSSÄ 8 TÄRKEINTÄ VAATIMUSTA
https://www.itewiki.fi/blog/2017/01/eun-tietosuoja-asetus-gdpr-uhkaa-miljoonasanktioilla-tassa-8-tarkeinta-vaatimusta/

Nörttien edustaja Jyrki Kasvi selvittää mielenmuutostaan: Tiedustelulaki muuttunut olennaisesti
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/234568/9d98d16893

Tiedustelulakia haukkunut kansanedustaja: "Yhdessä asiassa olen kääntänyt takkini perusteellisesti"
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/219912-tiedustelulakia-haukkunut-kansanedustaja-yhdessa-asiassa-olen-kaantanyt-takkini

Supon Antti Pelttari Ilkalle ja Pohjalaiselle: Tiedustelu kestämättömällä pohjalla
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/supon-antti-pelttari-ilkalle-ja-pohjalaiselle-tiedustelu-kest%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6m%C3%A4ll%C3%A4-pohjalla-1.168534

Parlamentaariseen valvontaan ehdotetaan tiedusteluvalvontavaliokuntaa
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Tiedustelu%20tyoryhma%20mietinto-66042

KSML: Tiedustelusuojan saamassa pappi, juristi, lääkäri ja toimittaja
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ksml-tiedustelusuojan-saamassa-pappi-juristi-laakari-ja-toimittaja/6181512

Supon Pelttari: Tiedustelu on kestämättömällä pohjalla
http://www.ilkka.fi/tilaajalle/maakunta/supon-pelttari-tiedustelu-on-kest%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6m%C3%A4ll%C3%A4-pohjalla-1.2160589

Tiedustelulait
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/tiedustelulait/Sivut/default.aspx

Terrorismivalvojan mukaan Britanniaan kohdistuu valtava riski - vähintään yhtä suuri kuin IRA:n aikoina
http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005104347.html

Tiedustelulait etenevät, mutta perustuslakivaliokunta vaatii useita muutoksia
https://yle.fi/uutiset/3-10509915

Eduskunta hyväksyi perustuslain muutoksen kiireellisenä murskalukemin: 178 puolesta, 13 vastaan
https://yle.fi/uutiset/3-10436005

Professori: Tiedustelulakien pykälistä 30 ristiriidassa perustuslain kanssa - "Lienee uusi Suomen ennätys"
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005904458.html

Suojelupoliisille kaavailtu oikeus antaa henkilötietoja kiristyi entisestä - Supo oli saamassa vapaat kädet vaihtaa uusia tiedustelutietoja ulkomaiden kanssa
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005908270.html

Henkilötunnus muuttuu - uudesta henkilötunnuksesta ei välttämättä selviä sen paremmin ikä kuin sukupuolikaan
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/293746/b30f9da2bd

Henkilötunnukset saattavat loppua - "Kun järjestelmä kehitettiin, ei osattu arvioida, että Suomessa olisi joskus näin paljon ihmisiä"
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/henkilotunnukset-saattavat-loppua-kun-jarjestelma-kehitettiin-ei-osattu-arvioida-etta-suomessa-olisi-joskus-nain-paljon-ihmisia/6611776

On aika uudistaa henkilötunnus
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005400816.html

Henkilötunnus voi mennä uusiksi - miten käy transsukupuolisten?
https://demokraatti.fi/henkilotunnus-voi-menna-uusiksi-miten-kay-transsukupuolisten/

Henkilötunnukset saattavat mennä uusiksi, jopa kaikilta
https://yle.fi/uutiset/3-9872727

Henkilötunnus - ihmisten koodaaja
http://www.tuomas.salste.net/doc/hetu/tunnus.html

Henkilötunnus on muuttunut 1960-luvulta vain hieman - vuosituhannen vaihteessa tavuviiva vaihtui A:ksi
https://yle.fi/uutiset/3-9881963

Jatkossa saat nähdä kaikki tiedot, joita yritys sinusta tallentaa -Tietosuojauudistus tuo uusia velvoitteita yrityksille
https://yle.fi/uutiset/3-10126437

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta (datan vapaata liikkuvuutta koskevat viranomaistehtävät)
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=049db87a-9eee-4451-b57f-ce3ec7b34508

Menettely 2017/0228/COD - COM (2017) 495: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FI/2017_228

2017/0228(COD) - Free flow of non-personal data in the European Union
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=en

Snowden-vuodot havahduttivat: nettiliikenne muuttuu yhä salaisemmaksi
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/snowden-vuodot-havahduttivat-nettiliikenne-muuttuu-yha-salaisemmaksi-6638696

Julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävä työryhmä
http://vm.fi/hanke?selectedProjectId=23314

Rankasti kritisoitu it-laki ei siirrykään manan majoille
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/rankasti-kritisoitu-it-laki-ei-siirrykaan-manan-majoille-6620207

Professori: tietohallintolaki epäonnistui - "tehty vaikeammaksi kuin perustuslain muuttaminen"
http://www.tivi.fi/Uutiset/2013-11-10/Professori-tietohallintolaki-ep%C3%A4onnistui---tehty-vaikeammaksi-kuin-perustuslain-muuttaminen-3205512.html

Protection of personal data
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Ministeri moittii paperihallintoa - Heinonen ja Ala-Pietilä johtamaan digiloikkaa
http://yle.fi/uutiset/ministeri_moittii_paperihallintoa__heinonen_ja_ala-pietila_johtamaan_digiloikkaa/8502923

Tietosuojavaltuutettu tutkii pankkien hämminkiä herättäneet kyselylomakkeet
http://yle.fi/uutiset/tietosuojavaltuutettu_tutkii_pankkien_hamminkia_herattaneet_kyselylomakkeet/8676481

Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/076_ict/20120208Julkis/name.jsp

Pankkitilille tunnistautuminen ei ole enää täysin turvallista
http://verkkouutisetfi.herokuapp.com/kotimaa/tupas-51803

Nordea aikoo luopua tunnuslukukorteista - tilalle tulee kaksi vaihtoehtoa
http://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/403431-nordea-aikoo-luopua-tunnuslukukorteista-tilalle-tulee-kaksi-vaihtoehtoa

LU: Nordean tunnuslukujen pahvikortit poistuvat kokonaan
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/tunnusluku-51776

Itseä koskevan tiedon seuraaminen pian mahdollista suunnitteilla olevan tunnisteen avulla
http://www.sfs.fi/ajankohtaista/uutiset/itsea_koskevan_tiedon_seuraaminen_pian_mahdollista_suunnitteilla_olevan_tunnisteen_avulla.3751.news

Tietosuoja-asetus - uutta ja vanhan vahvistamista
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=344975&nodeid=37760&contentlan=1&culture=fi-FI

Euroopan parlamentti hyväksyi odotetusti lentomatkustajien tietojen tallentamisen
http://yle.fi/uutiset/euroopan_parlamentti_hyvaksyi_odotetusti_lentomatkustajien_tietojen_tallentamisen/8811745

Tulevan tietosuojalain rikkomisesta voi tulla kymmenien miljoonien sakot: "Tarkoitus ei ole kerätä rahaa"
http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2016/03/15/tulevan-tietosuojalain-rikkomisesta-voi-tulla-kymmenien-miljoonien-sakot-tarkoitus-ei-ole-kerata-rahaa/20162930/66

Microsoft haastaa Yhdysvaltain hallituksen oikeuteen - haluaa kertoa, kun asiakkaiden sähköposteja luetaan
http://yle.fi/uutiset/microsoft_haastaa_yhdysvaltain_hallituksen_oikeuteen__haluaa_kertoa_kun_asiakkaiden_sahkoposteja_luetaan/8812946

Pankkitilille tunnistautuminen ei ole enää täysin turvallista
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/tupas-51803

"Kiusallista" - Sähköisiä ylioppilaskirjoituksia häiritsi mystinen ongelma
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/kiusallista-sahkoisia-ylioppilaskirjoituksia-hairitsi-mystinen-ongelma-6707204

Kaupan kassalla voi pian maksaa älypuhelimella
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/kaupan-kassalla-voi-pian-maksaa-alypuhelimella-6578832

EU Trust mark
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-trust-mark

EU cybersecurity directive will reach Britain, come what May - Brexit may have got us out, but EU rules still affect us deeply
http://www.theregister.co.uk/2016/07/11/eu_nis_directive/

Directive on Security of Network and Information Systems
https://www.neweurope.eu/press-release/directive-on-security-of-network-and-information-systems/

EU Data Protection Reform / European Data Protection Supervisor
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Reform_package

Surullinen fakta valtion digipalvelusta - Jopa 15 kilon postipaketti olisi tullut halvemmaksi
http://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/surullinen-fakta-valtion-digipalvelusta-jopa-15-kilon-postipaketti-olisi-tullut-halvemmaksi-1.2031208

Suomalainen tunnistusjärjestelmä yhteensopivaksi EU-maiden kanssa
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/eu_tunnistusjarjestelma-50015

FOR THE INTEROPERABILITY OF THE WEB'S GIANTS: AN OPEN LETTER FROM 70 ORGANISATIONS
https://www.laquadrature.net/en/2019/06/14/for-the-interoperability-of-the-webs-giants-an-open-letter-from-70-organisations/

CYSEC
https://cysec-conf.com/en/about-cysec/

Suomalaiset tuntevat oikeutensa ja ilmoittavat tietosuoja-asioista ennätystahtia
https://yle.fi/uutiset/3-10743139

Commission publishes guidance on free flow of non-personal data - Questions and Answers
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_en.htm

Digitaaliset sisämarkkinat: Komissiolta ohjeet muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_fi.htm

EU:n yleinen tietosuoja-asetus täyttää vuoden
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_fi.htm

Findata
https://www.findata.fi/

Pelkät painetut pankkien tunnuslukulistat eivät pian enää kelpaa
https://hs.fi/talous/art-2000006056478.html

EU on kieltämässä painetut tunnuslukulistat - eläkeläisjärjestöt vaativat pankeilta ilmaisia tunnuslukulaitteita
https://hs.fi/talous/art-2000006057775.html

Now that everyone's using Zoom, here are some privacy risks you need to watch out for
https://www.cnet.com/news/now-that-everyones-using-zoom-here-are-some-privacy-risks-you-need-to-watch-out-for/

Verkkohuijareilla uusi ase Suomessa: Älä haksahda tähän ansaan - rikollinen voi ottaa verkkopankkisi hallintaan!
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/verkkohuijareilla-uusi-ase-suomessa-ala-haksahda-tahan-ansaan-rikollinen-voi-ottaa-verkkopankkisi-hallintaan/7249398

Etäyhteys - huijareiden uusi ase
http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Etayhteys-huijareiden-uusi-ase.aspx

Eivätkö ihmiset ikinä opi? "Tiedän, ettei näin pitäisi tehdä mutta..."
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/eivatko-ihmiset-ikina-opi-tiedan-ettei-nain-pitaisi-tehda-mutta-6578737

[Teema] Ota esineiden internetin suojauskeinot haltuun
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/06/ttn201606210934.html

Tämä harmiton pikkulaite on suuri tietoturvariski yrityksille
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/tama-harmiton-pikkulaite-on-suuri-tietoturvariski-yrityksille-6561577

Kuluttajan on voitava tunnistaa mainokset myös blogeissa
http://www.kkv.fi/ajankohtaista/Uutiset/2016/24.10.2016-viikon-vinkki/

Uskomaton kokeilu paljasti: Pelkkä puhelinnumerosi riittää hakkerille
http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/uskomaton-kokeilu-paljasti-pelkka-puhelinnumerosi-riittaa-hakkerille/5866204

The Consortium hacks porn site
http://www.zdnet.com/blog/security/the-consortium-hacks-porn-site/10690

Dropbox URL shortener targetted by spammers
http://news.techworld.com/security/3343649/dropbox-url-shortener-targetted-by-spammers/

Ovela Sauron-vakoiluohjelma levinnyt salaa jo viisi vuotta
http://www.digitoday.fi/tietoturva/2016/08/10/ovela-sauron-vakoiluohjelma-levinnyt-salaa-jo-viisi-vuotta/20168371/66

USB devices still represent a major security threat for enterprises
http://betanews.com/2016/06/20/usb-enterprise-security-threat/

Suojaamattomien automaatiolaitteiden kartoitus 2016
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/06/ttn201606221034.html

Salasanan säännöllinen vaihtaminen heikentääkin tietoturvaa
http://www.tivi.fi/rss/salasanan-saannollinen-vaihtaminen-heikentaakin-tietoturvaa-6548323

Suurin tietoturvauhka tulee sisäpiiristä - moni työntekijä olisi valmis myymään yrityksensä salasanoja pilkkahintaan
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/suurin-tietoturvauhka-tulee-sisapiirista-moni-tyontekija-olisi-valmis-myymaan-yrityksensa-salasanoja-pilkkahintaan-6534847

Stop resetting your passwords, says UK govt's spy network
http://www.theregister.co.uk/2016/05/05/stop_resetting_your_password_says_uk_spy_network/

JÄTTILÄISMÄINEN TIETOMURTO: LÄHES 150 MILJOONAA SÄHKÖPOSTITILIÄ - MUKANA YAHOO, HOTMAIL SEKÄ GMAIL
http://www.mikrobitti.fi/2016/05/jattilaismainen-tietomurto-lahes-150-miljoonaa-sahkopostilia-mukana-yahoo-hotmail-seka-gmail/

KASPERSKYN TIETOTURVARAPORTTI: TÄMÄ KIRISTYSOHJELMA ON RIKOLLISTEN SUOSIOSSA
http://www.mikrobitti.fi/2016/05/kasperskyn-tietoturvaraportti-tama-kiristysohjelma-on-rikollisten-suosiossa/

KIRISTYSOHJELMAT OVAT YLEISTYNEET - TÄSSÄ VIISI TAPAA SUOJAUTUA PAREMMIN
http://www.mikrobitti.fi/2016/04/kiristysohjelmat-ovat-yleistyneet-tassa-viisi-tapaa-suojautua-paremmin/

Asiantuntijan vinkit varmuuskopiointiin: Älä luota pelkkään pilvipalveluun
http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/lkhlkjlk/5877768

WhatsAppissa paha takaovi, salatut viesit urkittavissa: "Suuri uhka"
http://www.mtv.fi/lifestyle/digi/artikkeli/whatsappissa-paha-takaovi-salatut-viesit-urkittavissa-suuri-uhka/6263170

Euroopan neuvoston tietosuojayleissopimuksen muutospöytäkirjan voimaansaattaminen
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM018:00/2019

Julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun asetuksen sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun asetuksen muuttaminen
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM011:00/2019

Turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta 2018-2019
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM147:00/2018

Näin kaatui sähköverkko - iskua pohjustettiin kuukausia
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/nain-kaatui-sahkoverkko-iskua-pohjustettiin-kuukausia-6308304

US: SOPHISTICATED ATTACKERS HACKED UKRAINIAN ELECTRIC GRID
http://www.apnewsarchive.com/2016/A-U-S-investigation-found-that-a-December-hack-on-the-Ukrainian-power-grid-was-coordinated-and-highly-sophisticated/id-5664ced713d8404e915960199ce04241

Kovakalloisuus kostautuu: rikolliset tunkeutuvat vanhaan reikään
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/kovakalloisuus-kostautuu-rikolliset-tunkeutuvat-vanhaan-reikaan-6308338

Mass surveillance
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=21694&lang=EN

Google sent 25% fewer phishing warnings last year
https://www.cnet.com/news/google-says-phishing-warnings-down-25-last-year/

TikTok to open 'transparency center' to counter privacy concerns
https://www.cnet.com/news/tiktok-to-open-transparency-center-to-counter-privacy-concerns-in-us/

US must do more to stop cyberattacks, bipartisan commission finds
https://www.cnet.com/news/us-isnt-prepared-to-stop-cyberattacks-commission-finds/

Attention PGP Users: New Vulnerabilities Require You To Take Action Now
https://www.eff.org/deeplinks/2018/05/attention-pgp-users-new-vulnerabilities-require-you-take-action-now

Not So Pretty: What You Need to Know About E-Fail and the PGP Flaw
https://www.eff.org/deeplinks/2018/05/not-so-pretty-what-you-need-know-about-e-fail-and-pgp-flaw-0

Britannia hyväksyi länsimaiden ankarimman verkkokyttäystalain
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/britannia-hyvaksyi-lansimaiden-ankarimman-verkkokyttaystalain-6601069

Hakkeriryhmä tienasi puoli miljoonaa pikaisella hakkeroinnilla
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/hakkeriryhma-tienasi-puoli-miljoonaa-pikaisella-hakkeroinnilla-6599242

Synkkä arvio: Kaikkiin kiristysohjelmiin ei tepsi mikään
http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001923112.html

Dropbox-tietovuodon laajuus selvisi: Koskee yli 68 miljoonaa käyttäjää
https://www.uusisuomi.fi/teknologia/202714-dropbox-tietovuodon-laajuus-selvisi-koskee-yli-68-miljoonaa-kayttajaa

Hackers Stole Account Details for Over 60 Million Dropbox Users
http://motherboard.vice.com/read/hackers-stole-over-60-million-dropbox-accounts

Proposed EU data laws under fire from both politicians and businesses
http://www.computerworlduk.com/news/public-sector/3343682/proposed-eu-data-laws-under-fire-from-both-politicians-businesses/

Salakuuntelun seuraava kohde on - WhatsApp
http://www.digitoday.fi/yhteiskunta/2016/03/14/salakuuntelun-seuraava-kohde-on--whatsapp/20162863/66

Yli 200 oikeusoppinutta vastustaa brittien verkkourkintalakia - liikahti silti eteenpäin
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/yli-200-oikeusoppinutta-vastustaa-brittien-verkkourkintalakia-liikahti-silti-eteenpain-6532562

MICROSOFT SELVITTI, MILLAINEN ON HYVÄ SALASANA - MONI VANHA SUOSITUS EI PIDÄKÄÄN PAIKKAANSA
http://www.mikrobitti.fi/2017/01/microsoft-selvitti-millainen-on-hyva-salasana-moni-vanha-suositus-ei-pidakaan-paikkaansa/

EFAIL
https://efail.de/

Huijari pääsisi myös sinun sähköpostitilillesi - näin Clintonin sähköpostiviestit varastettiin
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/huijari-paasisi-myos-sinun-sahkopostitilillesi-nain-clintonin-sahkopostiviestit-varastettiin-6595338

How Podesta's Gmail Account Was Breached - Clinton campaign staff was duped by hackers
http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/how-john-podesta-got-hacked-839125

How Hackers Broke Into John Podesta and Colin Powell's Gmail Accounts
http://motherboard.vice.com/read/how-hackers-broke-into-john-podesta-and-colin-powells-gmail-accounts

Anti-Malware Testing Standards Organization (AMTSO) / Members
http://www.amtso.org/members/

Yli 15 000 haavoittuvuutta löytyi viime vuonna - listaykkönen yllätys
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/yli-15-000-haavoittuvuutta-loytyi-viime-vuonna-listaykkonen-yllatys-6534549

Korjaus 4 pdf-aukkoon: Näin tarkistat, oletko turvassa
http://www.digitoday.fi/tietoturva/2016/03/10/korjaus-4-pdf-aukkoon-nain-tarkistat-oletko-turvassa/20162726/66

Päivityksiä Adoben ohjelmistoihin
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/haavoittuvuudet/2016/haavoittuvuus-2016-033.html

VirusTotal
https://www.virustotal.com/en/

Hakkereilta ruma kikka - Älä missään nimessä noudata esiin hyppääviä ohjeita
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/mb/bbc9810f-32ab-433c-8f6c-37631983f21a

Windows tech support scam: Attackers use this Firefox bug to lock up your screen
https://www.zdnet.com/article/windows-tech-support-scam-attackers-use-this-firefox-bug-to-lock-up-your-screen/

Safer Internet Day 2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/safer-internet-day-2020

Legal challenges related to hybrid war and human rights obligations
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileId=24762

Democracy hacked? How to respond?
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28598&lang=en

New restrictions on NGO activities in Council of Europe member States
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24943&lang=EN

Media education in the new media environment
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=28302&lang=EN

Increasing co-operation against cyberterrorism and other large-scale attacks on the Internet
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=21976&lang=EN

Merkinnän 1273 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1273

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1273

 

Finland-NATO relations
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland%E2%80%93NATO_relations

Finland in NATO
https://finlandabroad.fi/web/nato/frontpage

Suomi ja Nato
https://um.fi/suomi-ja-nato

Suomen Nato-jäsenyys
https://um.fi/suomen-nato-jasenyys

Suomi liittyy Natoon 4. huhtikuuta
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomi-liittyy-natoon-4.-huhtikuuta/35732

Ulkoministeri Haavisto tallettaa Suomen liittymiskirjan ja osallistuu Naton ulkoministerikokoukseen Brysselissä
https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulkoministeri-haavisto-tallettaa-suomen-liittymiskirjan-ja-osallistuu-naton-ulkoministerikokoukseen-brysselissa/35732

Suomi ja Nato
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/suomi_ja_nato

Suomen tuleva Nato-jäsenyys esillä TP-UTVA:ssa
https://vnk.fi/-/suomen-tuleva-nato-jasenyys-esilla-tp-utva-ssa

NATO Secretary General: We will welcome Finland as the 31st member of our Alliance
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_213446.htm

Valiokunnan mietintö UaVM 16/2022 vp HE 315/2022 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_16+2022.aspx

NATO PA welcomes Finland as full member - 04 April 2023
https://www.nato-pa.int/news/nato-pa-welcomes-finland-full-member

Merkinnän 1272 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1272

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1272

 

Uudet vaikuttamisen tavat
https://www.sitra.fi/aiheet/uudet-vaikuttamisen-tavat/

Yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa
Kyselytutkimuksesta käy ilmi, että kansalaisten ja päättäjien ymmärrys siitä, millaiset vaikuttamistavat ovat houkuttelevia ja hedelmällisiä, eroavat merkittävästi toisistaan. Kansalaiset haluaisivat suosia anonyymejä, helppoja ja digitaalisia osallistumisen tapoja. Päättäjät puolestaan haluaisivat, että ihmisten panos tulisi esiin kasvokkaisissa kohtaamisissa.
https://www.sitra.fi/uutiset/yli-puoli-miljoonaa-suomalaista-haluaisi-osallistua-enemman-yhteiskunnalliseen-paatoksentekoon-jos-se-olisi-nykyista-helpompaa/

Julkaisu -> Demokraattiset osallistumismahdolli­suudet Suomessa
Päättäjien ja kansalaisten käsitykset siitä, millaiset osallistumistavat houkuttelevat, eroavat toisistaan. Perushavainto on, että kansalaiset haluavat osallistua verkon välityksellä, mutta päättäjät haluaisivat ihmiset kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Vain 14 prosenttia päättäjistä haluaisi edistää päättäjän ominaisuudessa kansalaisten osallistumista esimerkiksi nettiadressien allekirjoittamiseen, mutta 68 prosenttia kansalaisista voisi harkita osallistuvansa päätöksentekoon juuri tällä tavalla.
https://www.sitra.fi/julkaisut/demokraattiset-osallistumismahdollisuudet-suomessa/

Päättäjillä ja kansalaisilla eri käsitys houkuttelevista yhteiskunnallisista osallistumistavoista
https://www.sitra.fi/uutiset/paattajilla-ja-kansalaisilla-eri-kasitys-houkuttelevista-yhteiskunnallisista-osallistumistavoista/

Poliittinen mainonta - läpinäkyvyyden lisääminen
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Poliittinen-mainonta-lapinakyvyyden-lisaaminen_fi

Political advertising - improving transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Political-advertising-improving-transparency_en

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke
https://paloresearch.fi

COM/2021/0731: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-0731

2021/0381(COD): Transparency and targeting of political advertising
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0381(COD)

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma: tehdään EU:n demokratioista vahvempia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_2250

Eurooppalainen demokratia: komissio antaa poliittista mainontaa, vaalioikeuksia ja puoluerahoitusta koskevat uudet säädökset
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6118

Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes
https://www.oecd.org/gov/open-government/evaluation-guidelines-for-representative-deliberative-processes-10ccbfcb-en.htm

CitizenLab is now open source for small organisations: New OSS-player in participatory democracy and climate action
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/citizenlab-now-open-source-small-organisations

CONSUL
https://consulproject.org/en/

decidim -> Helsinki
https://decidim.org

OmaStadi
https://omastadi.hel.fi

Merkinnän 1268 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1268

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1268

 

Integral Perspective on Happiness
https://doi.org/10.30664/ar.67576

 

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2019/20190019

 

Key Findings From the Global Religious Futures Project
https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/

About Three-in-Ten U.S. Adults Are Now Religiously Unaffiliated -> Self-identified Christians make up 63% of U.S. population in 2021, down from 75% a decade ago
https://www.pewforum.org/2021/12/14/about-three-in-ten-u-s-adults-are-now-religiously-unaffiliated/

 

Uskontolukutaito ja suomalainen uskonnontutkimus
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v7i2.77407

Uskontolukutaito tutkimuksen kohteena. Diskursiivinen näkökulma
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i1.83248

Ulkoluvusta luetun ymmärtämiseen? Uskontolukutaito Suomessa 2000-luvulla
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100598

Interreligious dialogue: Moving between compartmentalization and complexity
https://doi.org/10.30664/ar.67467

 

Ajankohtainen tietopaketti uskonnon monista rooleista kansainvälisessä politiikassa
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i2.88539

 

Päivitetty johdantoteos suomalaiseen uskontotieteeseen
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100599

Founding Fathers, Turtles and the Elephant in the Room: The Quest for Origins in the Scientific Study of Religion
https://doi.org/10.33356/temenos.48457

The Finnish Society for the Study of Religion 50 Years: Development and Challenges
https://doi.org/10.33356/temenos.46245

 

Praying for One Umma: Rhetorical Construction of a Global Islamic Community in the Facebook Prayers of Young Finnish Muslims
https://doi.org/10.33356/temenos.58019

Understanding the multiple voices of Islamic modernities: The case of Jihad
https://doi.org/10.33356/temenos.52712

Finnish Studies on Islam: Themes and Approaches
https://doi.org/10.33356/temenos.4517

 

Religion, Ethnicity, and Race in Finnish Legal Cases on Insults Against Religion
https://doi.org/10.33356/temenos.69828

 

Approaching religion: Vol. 2 No. 1 (2012): The New Visibility of Atheism in Europe
https://doi.org/10.30664/ar.67486

 

Approaching Religion: Archives
https://journal.fi/ar/issue/archive

Temenos: Archives
https://journal.fi/temenos/issue/archive

Uskonnontutkija: Arkistot
https://journal.fi/uskonnontutkija/issue/archive

 

Tukikirjallisuus
https://www.uskontojenuhrientuki.fi/loyda-tukea/tukikirjallisuus/

Merkinnän 1266 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1266

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1266

 

Järkevämpi työnjako parantaisi perusterveydenhuollon palvelujen saamista
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008433594.html

Uudet järjestelmät antavat tietoa mutta hidastavat lääkärin työtä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008482596.html

Soten tietojärjestelmät tulee rakentaa kotimaisin voimin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008125670.html

Apotin toiminta perustuu roolikohtaisiin käyttöoikeuksiin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007624241.html

Apotti on epäonnistunut potilastietojärjestelmä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008472449.html

Sote-tietojärjestelmien hankintakustannuksista tarvitaan avointa keskustelua
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007776256.html

Apottia kehitetään palautteen perusteella käyttäjäystävällisemmäksi
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006435486.html

Apotin ongelmat ovat tiedossa ja niitä korjataan
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006043126.html

Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006041394.html

Neljä sairaanhoitopiiriä hieroo jättikauppaa potilastietojärjestelmästä - lääkärit pelkäävät, ettei kukaan tiedä, mitä ollaan ostamassa
https://yle.fi/uutiset/3-11744580

Vaasan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmälle mutkia matkaan: Jyväskylän kaupunki vetäytymässä Asterista, taustalla massiivinen hintavirhe
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110

Lukijoilta: Aster-hanke on paljon enemmän
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-aster-hanke-on-paljon-enemman-1.17181843

Neljän alueen yhteinen Aster-potilastieto­järjestelmä ei toteudu, Keski-Suomen sairaan­hoitopiiri vetäytyi hankkeesta
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008336817.html

Uudet potilastietojärjestelmät maksavat satoja miljoonia, mutta niiden käytettävyys on surkea - lääkärin aika tuhraantuu klikkailuun
https://yle.fi/uutiset/3-12088492

Valtava potilastietojärjestelmähankinta entistä enemmän vastatuulessa - Jyväskylän kaupunginhallitus otti kielteisen kannan ja lääkäreiltä vetoomus keskeyttää hanke
https://yle.fi/uutiset/3-12096642

Ensin pomppasivat sairaala Novan kustannukset, nyt sama toistuu Asteri-hankkeessa - kuntien luottamus sairaanhoitopiiriin horjuu Keski-Suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-12100953

Satojen miljoonien eurojen potilastietojärjestelmän hankinta uhkaa kaatua kalkkiviivoilla - Jyväskylän kaupunginjohtaja esittää kaupan keskeyttämistä
https://yle.fi/uutiset/3-12092480

Lääkärit vastustavat yhä Asteria
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakarit-vastustavat-yha-asteria/

Jyväskylä hylkäsi potilastietojärjestelmä Asterin
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jyvaskyla-hylkasi-potilastietojarjestelma-asterin/

Aster on jäämässä tähdenlennoksi - Keski-Suomi kaatamassa yhteishankinnan
https://kuntalehti.fi/uutiset/aster-on-jaamassa-tahdenlennoksi-keski-suomi-kaataa-yhteishankinnan/

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, ettei Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa jatketa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-09-13_jyvaskylan-kaupunginhallitus-esittaa-yksimielisesti-kaupunginvaltuustolle-ettei

Merkinnän 1265 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1265

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1265

 

Mimmit koodaa, Fuugin säätiö ja COSS ry: Osaksi avoimen lähdekoodin yhteisöjä
https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/tapahtuma/osaksi-avoimen-lahdekoodin-yhteisoja/

HS haku -> osasto: mielipide -> hakusana: ohjelmointi
https://www.hs.fi/haku/

Asennemuutos auttaisi koodaripulaan
https://www.hs.fi/visio/art-2000008001269.html

Ohjelmistoala povaa kasvua, valtaosa yrityksistä aikoo palkata uusia työntekijöitä: "Osaavia koodareita tulee vain, jos juniorit pääsevät hyviin työpaikkoihin"
https://www.hs.fi/talous/art-2000008009154.html

KADONNEET KOODAAJAT
https://www.hs.fi/visio/art-2000008016850.html

Reikäkorttilävistäjät eivät koodanneet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008195582.html

Reikäkorttilävistäjien tuli osata ohjelmoinnin ja koodauksen perusteet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008207504.html

Reikäkorttilävistäjien ja ohjelmoijien taitoprofiilit olivat erilaiset
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008225816.html

Kuntien ja valtion hankintakriteerit pahentavat koodaripulaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008199262.html

Kohtaanto-ongelma johtuu ainakin osittain yrityksistä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008260395.html

Hälyttävän harva lukiolainen opiskelee ohjelmointia
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008686229.html

Mahdoton tehtävä
https://www.hs.fi/visio/art-2000008787966.html

Vain kypsä yritys pystyy palkkaamaan kokemattomia kehittäjiä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008861831.html

"Kukaan ei pääse ohjelmointia pakoon" - Vantaalla yritetään murtaa teknologia-alan miesvaltaisuutta
https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006048648.html

Merkinnän 1263 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1263

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1263

 

Asian käsittelytiedot HE 98/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_98+2022.aspx

Avoimuusrekisteri
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM033:00/2019

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406e4bf9-022f-41d7-805f-b6b35dedb4e4

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö: Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-959-9

Avoimuusrekisterin valmistelu alkaa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/avoimuusrekisterin-valmistelu-alkaa

Lobbarirekisterin valmistelu etenee
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/lobbarirekisterin-valmistelu-etenee

Tutkimus: Suomessa lobataan etenkin ministereitä ja ministeriöiden keskeisiä virkamiehiä
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tutkimus-suomessa-lobataan-etenkin-ministereita-ja-ministerioiden-keskeisia-virkamiehia

Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-876-9

Parliament approves new rules for a common mandatory Transparency Register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02617/parliament-approves-new-rules-for-a-common-mandatory-transparency-register

Interinstitutional agreement on a mandatory transparency register
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_EN.html

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_FI.html

Lobbaukseen tarvitaan avoimuutta eikä kahlintaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008423324.html

Avoimuusrekisteri parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008431943.html

2020/2272(ACI): European Parliament/Council of the European Union/European Commission Agreement: mandatory transparency register
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2272(ACI)

Avoimuusrekisteri tulee - tätä se tarkoittaa
https://www.jhl.fi/blogi/avoimuusrekisteri-tulee-tata-se-tarkoittaa/

Avoimuusrekisteri
https://finlandabroad.fi/web/eu/avoimuusrekisteri

Avoimuusrekisteri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://oikeusministerio.fi/-/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta

Avoi­muus­re­kis­te­ri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://www.almatalent.fi/juridiikan-ja-talouden-uutiset/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta/

Avoimuusrekisterin perustaminen
https://avoinhallinto.fi/toimeenpano/avoimuusrekisterin-perustaminen/

Merkinnän 1262 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1262

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1262

 

Operaatioita ohjelmistoalan osaajapulan oikaisuun
https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/operaatioita-ohjelmistoalan-osaajapulan-oikaisuun

 

Web-ohjelmointi 26-46 op
ttps://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/web-ohjelmointi-26-46-op/

Ohjelmistosuunnittelu 27 op (2021)
https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/taydennyskoulutus/ohjelmistosuunnittelu-27-op-2021/

Ohjelmoinnin perusteet C#, kurssisarja
https://www.syo.fi/tuote/ohjelmoinnin-perusteet-c-kurssisarja/

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://www.syo.fi/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-datanomi/

Ohjelmisto­kehittäjä, peliala, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://vuoksi.fi/hakijalle/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-ohjelmistokehittaja-peliala/

Ohjelmistokehityksen/Digitaalisen markkinoinnin FastTrack-koulutus (nro 708096)
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708096

Merkinnän 1261 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1261

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1261

 

FI: Lausunto 26: Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_26

 

Nyt saa vihdoin juhlia! - Sadekuurot eivät latistaneet opiskelijoiden tunnelmaa
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/nyt-saa-vihdoin-juhliasadekuurot-eiv%C3%A4t-latistaneet-opiskelijoiden-tunnelmaa

 

1237: Tutkinto ja osaaminen: koulutuksen määrä ja laatu?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_24.html#aihe_1237

1189: Päällekäisyydet: koulutus ja työ / Näkökulmia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1189

1155: Eduskuntavaaliohjelmat 2019 / Vertailu / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1155

1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1151

1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1145

1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1109

1089: Aivot / Paine / Vaikutus / Koulutus / moniajo (lvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1089

1057: Väärinkäytös / OIKEAT menetelmät / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1057

1043: Teknikko? / Maisteri? / Mestari? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_20.html#aihe_1043

959: Oman edun ymmärtäminen / Koulutususko
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_19.html#aihe_959

943: Tarve / Opiskelu / Ohjelmointi / Muu osaaminen
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_18.html#aihe_943

894: Koulutus? / Oikeat ongelmat? / Moniajo (xxxix)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_894

853: Koulutusuudistus / Muuta / Kuntauudistus (xxvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_853

850: Koulutus? / Ongelmat & Onnistumiset?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_16.html#aihe_850

793: Tekniikka perustana vai jokin muu? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_793

789: Koulutus(pakko) & Teknologia / Moniajo (xxii)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_789

569: Osoitettu Oikea Osaaminen / Opiskelu-Ongelma
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_11.html#aihe_569

317 / 21.9.2010: Koulutuksen inflaatio ja opiskelijoiden laiskottelu
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_317

316 / 15.9.2010: Opiskelijoiden laiskottelu yleismaailmallinen epidemia / vitsaus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_316

 

* Pandemia ja nuorten mielenterveys - Kouluterveyskysely 2021
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-738-8

* Nuoruusiän ahdistuneisuus - kehitykseen kuuluvaa vai psykopatologiaa?
Duodecim 2014;130:1319-23
https://www.duodecimlehti.fi/duo11735

* Lukiolaisten kokema kouluahdistuneisuus, kouluilmapiiri ja hyvinvointi elämässä
https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15168

* Pienin askelin parempaan elämään : Ratkaisukeskeiset ja kehotietoiset harjoitukset lukiolaisten koulu-uupumuksen ja ahdistuksen lievittäjinä
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901171353

* Ahistaa! : ahdistuneisuuden yhteys lukiolaisten kirjoittamisen vaikeuksiin
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201811284909

Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys - tarkastelun kohteena nyyti ry:n yksinäisyys-nettiryhmään kirjoitetut viestit
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21203

Merkinnän 1256 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1256

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1256

 

RK 62:n korvaaja kehitteillä - tärkeimpien joukkojen käyttöön ehkä jo muutaman vuoden päästä
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62_n_korvaaja_kehitteilla_-_tarkeimpien_joukkojen_kayttoon_ehka_jo_muutaman_vuoden_paasta

RK 62M vie taistelijan perustyökalun 2020-luvulle
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62m_vie_taistelijan_perustyokalun_2020-luvulle

Puolustus­voimat harkitsee rynnäkkö­kivääri RK62:n vaihtamista kokonaan uuteen malliin
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008690634.html

Uuden kiväärijärjestelmän kehitystyö alkaa
https://ruotuvaki.fi/-/uuden-kivaarijarjestelman-kehitystyo-alk-1

Puolustusvoimien uudet kiväärit valmistetaan Suomessa
https://www.verkkouutiset.fi/puolustusvoimien-uudet-kivaarit-valmistetaan-suomessa/

RK 62
https://fi.wikipedia.org/wiki/RK_62

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen koordinaatioryhmä
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2022

Valmiuslain kokonaisuudistus
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2022

Puhemies Vanhanen: Koordinaatioryhmä varmistaa tiedonkulun
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vanhanen-Koordinaatioryhm%C3%A4-varmistaa-tiedonkulun-01042022.aspx

On yhteisen keskustelun aika
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/on-yhteisen-keskustelun-aika/

Riikka Pirkkalainen: Keskusta järjestää kevään aikana turvallisuuspoliittisia tilaisuuksia - "Tavoitteena yhteinen näkemys linjasta"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/riikka-pirkkalainen-keskusta-jarjestaa-kevaan-aikana-turvallisuuspoliittisia-tilaisuuksia-tavoitteena-yhteinen-nakemys-linjasta/

Turvallisuuspoliittiset ratkaisumme on arvioitava uudelleen
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/turvallisuuspoliittiset-ratkaisumme-on-arvioitava-uudelleen/

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on keskusteltava keskustassa
https://www.suomenmaa.fi/mielipide/ulko-ja-turvallisuuspoliittinen-linja-on-keskusteltava-keskustassa/

Keskustan Savola vaatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan läpikäyntiä puolueessa - Nato-keskustelukin on kansanedustajan mielestä Suomessa käytävä, mutta ensin "suljettujen ovien takana"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-savola-vaatii-ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-linjan-lapikayntia-puolueessa-nato-keskustelukin-on-kansanedustajan-mielesta-suomessa-kaytava-mutta-ensin-suljettujen-ovien-takana/

Puoluekokous Kalajoella 2022
https://www.kokoomus.fi/vaikuta/puoluekokous/

Puoluekokous 2022 Lappeenrannassa
https://keskusta.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

PUOLUEKOKOUS 2022
https://lappi.vasemmisto.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://partidagen.sfp.fi/fi/puoluekokous/

SDP:ssä alustavat nuotit selvillä - näin puolue ratkoo turvallisuuspoliittista linjaa
https://demokraatti.fi/sdpssa-alustavat-nuotit-selvilla-nain-puolue-ratkoo-turvallisuuspoliittista-linjaa

Merkinnän 1255 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1255

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1255

 

Anu Partanen palasi Suomeen kymmenen Amerikan vuoden jälkeen: "Pohdimme, millaista elämää haluamme elää perheenä"
https://www.apu.fi/artikkelit/anu-partanen-palasi-suomeen-kymmenen-amerikan-vuoden-jalkeen

List of lawsuits involving Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lawsuits_involving_Donald_Trump

STATE OF NEW YORK v. DONALD J. TRUMP (1:20-cv-02340)
https://www.courtlistener.com/docket/17476844/state-of-new-york-v-donald-j-trump/

TIKTOK INC. v. TRUMP (1:20-cv-02658)
https://www.courtlistener.com/docket/18455532/tiktok-inc-v-trump/

Kristillinen oikeisto operaatioon Donald Trumpin puolesta
https://www.verkkouutiset.fi/kristillinen-oikeisto-operaatioon-donald-trumpin-puolesta/

Legal affairs of Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_affairs_of_Donald_Trump

2024 United States presidential election
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election

30 Years of Polling: Our Nation, Diverse and Divided -> Is the nation headed in the right direction or has it gone off on the wrong track?
https://www.wsj.com/graphics/30-years-of-polling/

Tutkimus: Kansalaisten luottamus demokratiaan on ennätysalhaalla, mutta autoritääriset maat porskuttavat vahvasti
https://yle.fi/uutiset/3-12276290

Merkinnän 1253 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1253

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1253

 

Leader-toiminta
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader

Leader - Suomi
https://www.leadersuomi.fi/fi/

Kehittämisyhdistys Liiveri ry
https://www.liiveri.net/

Jalasjärven Kylät (Jalasjärven kylien yhteistyöryhmässä toimivat Jalasjärven alueen kylien yhdistykset)
https://www.jalasjarvenkylat.fi

Opintotoiminnan Keskusliitto ry
https://www.ok-sivis.fi

Merkinnän 1252 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1252

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1252

 

Naisten Valmiusliitto ry
https://naistenvalmiusliitto.fi

Maanpuolustusnaisten Liitto ry
https://maanpuolustusnaistenliitto.fi

Sotilaskotiliitto ry
https://www.sotilaskotiliitto.fi

Reserviläisliitto ry
https://www.reservilaisliitto.fi

Suomen Reserviupseeriliitto ry
https://www.rul.fi