Päiväkirjan arkistosivun 24 linkkien kokoelma

Linkityksiä

Tällä sivulla on päiväkirjan arkistosivun 24 linkkien kokoelma.

Perusajatuksena ovat seuraavat:
* linkkien siirto omalle sivulleen nopeuttaa varsinaisen päiväkirjasivun lataantumista
* päiväkirjasivua on helpompi lukea älypuhelimella ilman linkkejä
* päiväkirjasivua on muutenkin helpompi lukea ilman linkkejä.

Merkinnän 1272 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1272

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1272

 

Uudet vaikuttamisen tavat
https://www.sitra.fi/aiheet/uudet-vaikuttamisen-tavat/

Yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa
Kyselytutkimuksesta käy ilmi, että kansalaisten ja päättäjien ymmärrys siitä, millaiset vaikuttamistavat ovat houkuttelevia ja hedelmällisiä, eroavat merkittävästi toisistaan. Kansalaiset haluaisivat suosia anonyymejä, helppoja ja digitaalisia osallistumisen tapoja. Päättäjät puolestaan haluaisivat, että ihmisten panos tulisi esiin kasvokkaisissa kohtaamisissa.
https://www.sitra.fi/uutiset/yli-puoli-miljoonaa-suomalaista-haluaisi-osallistua-enemman-yhteiskunnalliseen-paatoksentekoon-jos-se-olisi-nykyista-helpompaa/

Julkaisu -> Demokraattiset osallistumismahdolli­suudet Suomessa
Päättäjien ja kansalaisten käsitykset siitä, millaiset osallistumistavat houkuttelevat, eroavat toisistaan. Perushavainto on, että kansalaiset haluavat osallistua verkon välityksellä, mutta päättäjät haluaisivat ihmiset kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Vain 14 prosenttia päättäjistä haluaisi edistää päättäjän ominaisuudessa kansalaisten osallistumista esimerkiksi nettiadressien allekirjoittamiseen, mutta 68 prosenttia kansalaisista voisi harkita osallistuvansa päätöksentekoon juuri tällä tavalla.
https://www.sitra.fi/julkaisut/demokraattiset-osallistumismahdollisuudet-suomessa/

Päättäjillä ja kansalaisilla eri käsitys houkuttelevista yhteiskunnallisista osallistumistavoista
https://www.sitra.fi/uutiset/paattajilla-ja-kansalaisilla-eri-kasitys-houkuttelevista-yhteiskunnallisista-osallistumistavoista/

Poliittinen mainonta - läpinäkyvyyden lisääminen
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Poliittinen-mainonta-lapinakyvyyden-lisaaminen_fi

Political advertising - improving transparency
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Political-advertising-improving-transparency_en

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (Participation in Long-Term Decision-Making, PALO) on monitieteinen tutkimushanke
https://paloresearch.fi

COM/2021/0731: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä ja kohdentamisesta
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-0731

2021/0381(COD): Transparency and targeting of political advertising
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0381(COD)

Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma: tehdään EU:n demokratioista vahvempia
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_20_2250

Eurooppalainen demokratia: komissio antaa poliittista mainontaa, vaalioikeuksia ja puoluerahoitusta koskevat uudet säädökset
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_6118

Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes
https://www.oecd.org/gov/open-government/evaluation-guidelines-for-representative-deliberative-processes-10ccbfcb-en.htm

CitizenLab is now open source for small organisations: New OSS-player in participatory democracy and climate action
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/citizenlab-now-open-source-small-organisations

CONSUL
https://consulproject.org/en/

decidim -> Helsinki
https://decidim.org

OmaStadi
https://omastadi.hel.fi

Merkinnän 1268 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1268

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1268

 

Integral Perspective on Happiness
https://doi.org/10.30664/ar.67576

 

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2019/20190019

 

Key Findings From the Global Religious Futures Project
https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/

About Three-in-Ten U.S. Adults Are Now Religiously Unaffiliated -> Self-identified Christians make up 63% of U.S. population in 2021, down from 75% a decade ago
https://www.pewforum.org/2021/12/14/about-three-in-ten-u-s-adults-are-now-religiously-unaffiliated/

 

Uskontolukutaito ja suomalainen uskonnontutkimus
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v7i2.77407

Uskontolukutaito tutkimuksen kohteena. Diskursiivinen näkökulma
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i1.83248

Ulkoluvusta luetun ymmärtämiseen? Uskontolukutaito Suomessa 2000-luvulla
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100598

Interreligious dialogue: Moving between compartmentalization and complexity
https://doi.org/10.30664/ar.67467

 

Ajankohtainen tietopaketti uskonnon monista rooleista kansainvälisessä politiikassa
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i2.88539

 

Päivitetty johdantoteos suomalaiseen uskontotieteeseen
https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v9i2.100599

Founding Fathers, Turtles and the Elephant in the Room: The Quest for Origins in the Scientific Study of Religion
https://doi.org/10.33356/temenos.48457

The Finnish Society for the Study of Religion 50 Years: Development and Challenges
https://doi.org/10.33356/temenos.46245

 

Praying for One Umma: Rhetorical Construction of a Global Islamic Community in the Facebook Prayers of Young Finnish Muslims
https://doi.org/10.33356/temenos.58019

Understanding the multiple voices of Islamic modernities: The case of Jihad
https://doi.org/10.33356/temenos.52712

Finnish Studies on Islam: Themes and Approaches
https://doi.org/10.33356/temenos.4517

 

Religion, Ethnicity, and Race in Finnish Legal Cases on Insults Against Religion
https://doi.org/10.33356/temenos.69828

 

Approaching religion: Vol. 2 No. 1 (2012): The New Visibility of Atheism in Europe
https://doi.org/10.30664/ar.67486

 

Approaching Religion: Archives
https://journal.fi/ar/issue/archive

Temenos: Archives
https://journal.fi/temenos/issue/archive

Uskonnontutkija: Arkistot
https://journal.fi/uskonnontutkija/issue/archive

 

Tukikirjallisuus
https://www.uskontojenuhrientuki.fi/loyda-tukea/tukikirjallisuus/

Merkinnän 1266 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1266

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1266

 

Järkevämpi työnjako parantaisi perusterveydenhuollon palvelujen saamista
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008433594.html

Uudet järjestelmät antavat tietoa mutta hidastavat lääkärin työtä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008482596.html

Soten tietojärjestelmät tulee rakentaa kotimaisin voimin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008125670.html

Apotin toiminta perustuu roolikohtaisiin käyttöoikeuksiin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007624241.html

Apotti on epäonnistunut potilastietojärjestelmä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008472449.html

Sote-tietojärjestelmien hankintakustannuksista tarvitaan avointa keskustelua
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007776256.html

Apottia kehitetään palautteen perusteella käyttäjäystävällisemmäksi
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006435486.html

Apotin ongelmat ovat tiedossa ja niitä korjataan
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006043126.html

Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006041394.html

Neljä sairaanhoitopiiriä hieroo jättikauppaa potilastietojärjestelmästä - lääkärit pelkäävät, ettei kukaan tiedä, mitä ollaan ostamassa
https://yle.fi/uutiset/3-11744580

Vaasan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmälle mutkia matkaan: Jyväskylän kaupunki vetäytymässä Asterista, taustalla massiivinen hintavirhe
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110

Lukijoilta: Aster-hanke on paljon enemmän
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-aster-hanke-on-paljon-enemman-1.17181843

Neljän alueen yhteinen Aster-potilastieto­järjestelmä ei toteudu, Keski-Suomen sairaan­hoitopiiri vetäytyi hankkeesta
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008336817.html

Uudet potilastietojärjestelmät maksavat satoja miljoonia, mutta niiden käytettävyys on surkea - lääkärin aika tuhraantuu klikkailuun
https://yle.fi/uutiset/3-12088492

Valtava potilastietojärjestelmähankinta entistä enemmän vastatuulessa - Jyväskylän kaupunginhallitus otti kielteisen kannan ja lääkäreiltä vetoomus keskeyttää hanke
https://yle.fi/uutiset/3-12096642

Ensin pomppasivat sairaala Novan kustannukset, nyt sama toistuu Asteri-hankkeessa - kuntien luottamus sairaanhoitopiiriin horjuu Keski-Suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-12100953

Satojen miljoonien eurojen potilastietojärjestelmän hankinta uhkaa kaatua kalkkiviivoilla - Jyväskylän kaupunginjohtaja esittää kaupan keskeyttämistä
https://yle.fi/uutiset/3-12092480

Lääkärit vastustavat yhä Asteria
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakarit-vastustavat-yha-asteria/

Jyväskylä hylkäsi potilastietojärjestelmä Asterin
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jyvaskyla-hylkasi-potilastietojarjestelma-asterin/

Aster on jäämässä tähdenlennoksi - Keski-Suomi kaatamassa yhteishankinnan
https://kuntalehti.fi/uutiset/aster-on-jaamassa-tahdenlennoksi-keski-suomi-kaataa-yhteishankinnan/

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, ettei Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa jatketa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-09-13_jyvaskylan-kaupunginhallitus-esittaa-yksimielisesti-kaupunginvaltuustolle-ettei

Merkinnän 1265 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1265

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1265

 

Mimmit koodaa, Fuugin säätiö ja COSS ry: Osaksi avoimen lähdekoodin yhteisöjä
https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/tapahtuma/osaksi-avoimen-lahdekoodin-yhteisoja/

HS haku -> osasto: mielipide -> hakusana: ohjelmointi
https://www.hs.fi/haku/

Asennemuutos auttaisi koodaripulaan
https://www.hs.fi/visio/art-2000008001269.html

Ohjelmistoala povaa kasvua, valtaosa yrityksistä aikoo palkata uusia työntekijöitä: "Osaavia koodareita tulee vain, jos juniorit pääsevät hyviin työpaikkoihin"
https://www.hs.fi/talous/art-2000008009154.html

KADONNEET KOODAAJAT
https://www.hs.fi/visio/art-2000008016850.html

Reikäkorttilävistäjät eivät koodanneet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008195582.html

Reikäkorttilävistäjien tuli osata ohjelmoinnin ja koodauksen perusteet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008207504.html

Reikäkorttilävistäjien ja ohjelmoijien taitoprofiilit olivat erilaiset
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008225816.html

Kuntien ja valtion hankintakriteerit pahentavat koodaripulaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008199262.html

Kohtaanto-ongelma johtuu ainakin osittain yrityksistä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008260395.html

Hälyttävän harva lukiolainen opiskelee ohjelmointia
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008686229.html

Mahdoton tehtävä
https://www.hs.fi/visio/art-2000008787966.html

Vain kypsä yritys pystyy palkkaamaan kokemattomia kehittäjiä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008861831.html

"Kukaan ei pääse ohjelmointia pakoon" - Vantaalla yritetään murtaa teknologia-alan miesvaltaisuutta
https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006048648.html

Merkinnän 1263 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1263

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1263

 

Asian käsittelytiedot HE 98/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_98+2022.aspx

Avoimuusrekisteri
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM033:00/2019

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406e4bf9-022f-41d7-805f-b6b35dedb4e4

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö: Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-959-9

Avoimuusrekisterin valmistelu alkaa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/avoimuusrekisterin-valmistelu-alkaa

Lobbarirekisterin valmistelu etenee
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/lobbarirekisterin-valmistelu-etenee

Tutkimus: Suomessa lobataan etenkin ministereitä ja ministeriöiden keskeisiä virkamiehiä
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tutkimus-suomessa-lobataan-etenkin-ministereita-ja-ministerioiden-keskeisia-virkamiehia

Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-876-9

Parliament approves new rules for a common mandatory Transparency Register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02617/parliament-approves-new-rules-for-a-common-mandatory-transparency-register

Interinstitutional agreement on a mandatory transparency register
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_EN.html

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_FI.html

Lobbaukseen tarvitaan avoimuutta eikä kahlintaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008423324.html

Avoimuusrekisteri parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008431943.html

2020/2272(ACI): European Parliament/Council of the European Union/European Commission Agreement: mandatory transparency register
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2272(ACI)

Avoimuusrekisteri tulee - tätä se tarkoittaa
https://www.jhl.fi/blogi/avoimuusrekisteri-tulee-tata-se-tarkoittaa/

Avoimuusrekisteri
https://finlandabroad.fi/web/eu/avoimuusrekisteri

Avoimuusrekisteri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://oikeusministerio.fi/-/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta

Avoi­muus­re­kis­te­ri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://www.almatalent.fi/juridiikan-ja-talouden-uutiset/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta/

Avoimuusrekisterin perustaminen
https://avoinhallinto.fi/toimeenpano/avoimuusrekisterin-perustaminen/

Merkinnän 1262 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1262

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1262

 

Operaatioita ohjelmistoalan osaajapulan oikaisuun
https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/operaatioita-ohjelmistoalan-osaajapulan-oikaisuun

 

Web-ohjelmointi 26-46 op
ttps://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/web-ohjelmointi-26-46-op/

Ohjelmistosuunnittelu 27 op (2021)
https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/taydennyskoulutus/ohjelmistosuunnittelu-27-op-2021/

Ohjelmoinnin perusteet C#, kurssisarja
https://www.syo.fi/tuote/ohjelmoinnin-perusteet-c-kurssisarja/

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://www.syo.fi/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-datanomi/

Ohjelmisto­kehittäjä, peliala, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://vuoksi.fi/hakijalle/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-ohjelmistokehittaja-peliala/

Ohjelmistokehityksen/Digitaalisen markkinoinnin FastTrack-koulutus (nro 708096)
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708096

Merkinnän 1261 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1261

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1261

 

FI: Lausunto 26: Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_26

 

Nyt saa vihdoin juhlia! - Sadekuurot eivät latistaneet opiskelijoiden tunnelmaa
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/nyt-saa-vihdoin-juhliasadekuurot-eiv%C3%A4t-latistaneet-opiskelijoiden-tunnelmaa

 

1237: Tutkinto ja osaaminen: koulutuksen määrä ja laatu?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_24.html#aihe_1237

1189: Päällekäisyydet: koulutus ja työ / Näkökulmia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1189

1155: Eduskuntavaaliohjelmat 2019 / Vertailu / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1155

1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1151

1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1145

1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1109

1089: Aivot / Paine / Vaikutus / Koulutus / moniajo (lvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1089

1057: Väärinkäytös / OIKEAT menetelmät / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1057

1043: Teknikko? / Maisteri? / Mestari? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_20.html#aihe_1043

959: Oman edun ymmärtäminen / Koulutususko
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_19.html#aihe_959

943: Tarve / Opiskelu / Ohjelmointi / Muu osaaminen
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_18.html#aihe_943

894: Koulutus? / Oikeat ongelmat? / Moniajo (xxxix)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_894

853: Koulutusuudistus / Muuta / Kuntauudistus (xxvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_853

850: Koulutus? / Ongelmat & Onnistumiset?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_16.html#aihe_850

793: Tekniikka perustana vai jokin muu? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_793

789: Koulutus(pakko) & Teknologia / Moniajo (xxii)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_789

569: Osoitettu Oikea Osaaminen / Opiskelu-Ongelma
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_11.html#aihe_569

317 / 21.9.2010: Koulutuksen inflaatio ja opiskelijoiden laiskottelu
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_317

316 / 15.9.2010: Opiskelijoiden laiskottelu yleismaailmallinen epidemia / vitsaus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_316

 

* Pandemia ja nuorten mielenterveys - Kouluterveyskysely 2021
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-738-8

* Nuoruusiän ahdistuneisuus - kehitykseen kuuluvaa vai psykopatologiaa?
Duodecim 2014;130:1319-23
https://www.duodecimlehti.fi/duo11735

* Lukiolaisten kokema kouluahdistuneisuus, kouluilmapiiri ja hyvinvointi elämässä
https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15168

* Pienin askelin parempaan elämään : Ratkaisukeskeiset ja kehotietoiset harjoitukset lukiolaisten koulu-uupumuksen ja ahdistuksen lievittäjinä
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901171353

* Ahistaa! : ahdistuneisuuden yhteys lukiolaisten kirjoittamisen vaikeuksiin
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201811284909

Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys - tarkastelun kohteena nyyti ry:n yksinäisyys-nettiryhmään kirjoitetut viestit
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21203

Merkinnän 1256 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1256

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1256

 

RK 62:n korvaaja kehitteillä - tärkeimpien joukkojen käyttöön ehkä jo muutaman vuoden päästä
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62_n_korvaaja_kehitteilla_-_tarkeimpien_joukkojen_kayttoon_ehka_jo_muutaman_vuoden_paasta

RK 62M vie taistelijan perustyökalun 2020-luvulle
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62m_vie_taistelijan_perustyokalun_2020-luvulle

Puolustus­voimat harkitsee rynnäkkö­kivääri RK62:n vaihtamista kokonaan uuteen malliin
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008690634.html

Uuden kiväärijärjestelmän kehitystyö alkaa
https://ruotuvaki.fi/-/uuden-kivaarijarjestelman-kehitystyo-alk-1

Puolustusvoimien uudet kiväärit valmistetaan Suomessa
https://www.verkkouutiset.fi/puolustusvoimien-uudet-kivaarit-valmistetaan-suomessa/

RK 62
https://fi.wikipedia.org/wiki/RK_62

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen koordinaatioryhmä
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2022

Valmiuslain kokonaisuudistus
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2022

Puhemies Vanhanen: Koordinaatioryhmä varmistaa tiedonkulun
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vanhanen-Koordinaatioryhm%C3%A4-varmistaa-tiedonkulun-01042022.aspx

On yhteisen keskustelun aika
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/on-yhteisen-keskustelun-aika/

Riikka Pirkkalainen: Keskusta järjestää kevään aikana turvallisuuspoliittisia tilaisuuksia - "Tavoitteena yhteinen näkemys linjasta"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/riikka-pirkkalainen-keskusta-jarjestaa-kevaan-aikana-turvallisuuspoliittisia-tilaisuuksia-tavoitteena-yhteinen-nakemys-linjasta/

Turvallisuuspoliittiset ratkaisumme on arvioitava uudelleen
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/turvallisuuspoliittiset-ratkaisumme-on-arvioitava-uudelleen/

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on keskusteltava keskustassa
https://www.suomenmaa.fi/mielipide/ulko-ja-turvallisuuspoliittinen-linja-on-keskusteltava-keskustassa/

Keskustan Savola vaatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan läpikäyntiä puolueessa - Nato-keskustelukin on kansanedustajan mielestä Suomessa käytävä, mutta ensin "suljettujen ovien takana"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-savola-vaatii-ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-linjan-lapikayntia-puolueessa-nato-keskustelukin-on-kansanedustajan-mielesta-suomessa-kaytava-mutta-ensin-suljettujen-ovien-takana/

Puoluekokous Kalajoella 2022
https://www.kokoomus.fi/vaikuta/puoluekokous/

Puoluekokous 2022 Lappeenrannassa
https://keskusta.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

PUOLUEKOKOUS 2022
https://lappi.vasemmisto.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://partidagen.sfp.fi/fi/puoluekokous/

SDP:ssä alustavat nuotit selvillä - näin puolue ratkoo turvallisuuspoliittista linjaa
https://demokraatti.fi/sdpssa-alustavat-nuotit-selvilla-nain-puolue-ratkoo-turvallisuuspoliittista-linjaa

Merkinnän 1255 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1255

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1255

 

Anu Partanen palasi Suomeen kymmenen Amerikan vuoden jälkeen: "Pohdimme, millaista elämää haluamme elää perheenä"
https://www.apu.fi/artikkelit/anu-partanen-palasi-suomeen-kymmenen-amerikan-vuoden-jalkeen

List of lawsuits involving Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lawsuits_involving_Donald_Trump

STATE OF NEW YORK v. DONALD J. TRUMP (1:20-cv-02340)
https://www.courtlistener.com/docket/17476844/state-of-new-york-v-donald-j-trump/

TIKTOK INC. v. TRUMP (1:20-cv-02658)
https://www.courtlistener.com/docket/18455532/tiktok-inc-v-trump/

Kristillinen oikeisto operaatioon Donald Trumpin puolesta
https://www.verkkouutiset.fi/kristillinen-oikeisto-operaatioon-donald-trumpin-puolesta/

Legal affairs of Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_affairs_of_Donald_Trump

2024 United States presidential election
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election

30 Years of Polling: Our Nation, Diverse and Divided -> Is the nation headed in the right direction or has it gone off on the wrong track?
https://www.wsj.com/graphics/30-years-of-polling/

Tutkimus: Kansalaisten luottamus demokratiaan on ennätysalhaalla, mutta autoritääriset maat porskuttavat vahvasti
https://yle.fi/uutiset/3-12276290

Merkinnän 1253 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1253

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1253

 

Leader-toiminta
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader

Leader - Suomi
https://www.leadersuomi.fi/fi/

Kehittämisyhdistys Liiveri ry
https://www.liiveri.net/

Jalasjärven Kylät (Jalasjärven kylien yhteistyöryhmässä toimivat Jalasjärven alueen kylien yhdistykset)
https://www.jalasjarvenkylat.fi

Opintotoiminnan Keskusliitto ry
https://www.ok-sivis.fi

Merkinnän 1252 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1252

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1252

 

Naisten Valmiusliitto ry
https://naistenvalmiusliitto.fi

Maanpuolustusnaisten Liitto ry
https://maanpuolustusnaistenliitto.fi

Sotilaskotiliitto ry
https://www.sotilaskotiliitto.fi

Reserviläisliitto ry
https://www.reservilaisliitto.fi

Suomen Reserviupseeriliitto ry
https://www.rul.fi