Päiväkirjan arkistosivun 24 linkkien kokoelma

Linkityksiä

Tällä sivulla on päiväkirjan arkistosivun 24 linkkien kokoelma.

Perusajatuksena ovat seuraavat:
* linkkien siirto omalle sivulleen nopeuttaa varsinaisen päiväkirjasivun lataantumista
* päiväkirjasivua on helpompi lukea älypuhelimella ilman linkkejä
* päiväkirjasivua on muutenkin helpompi lukea ilman linkkejä.

Merkinnän 1266 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1266

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1266

 

Järkevämpi työnjako parantaisi perusterveydenhuollon palvelujen saamista
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008433594.html

Uudet järjestelmät antavat tietoa mutta hidastavat lääkärin työtä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008482596.html

Soten tietojärjestelmät tulee rakentaa kotimaisin voimin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008125670.html

Apotin toiminta perustuu roolikohtaisiin käyttöoikeuksiin
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007624241.html

Apotti on epäonnistunut potilastietojärjestelmä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008472449.html

Sote-tietojärjestelmien hankintakustannuksista tarvitaan avointa keskustelua
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007776256.html

Apottia kehitetään palautteen perusteella käyttäjäystävällisemmäksi
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006435486.html

Apotin ongelmat ovat tiedossa ja niitä korjataan
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006043126.html

Sairaaloiden Apotti-tietojärjestelmä on satoja miljoonia maksanut susi, jota ei olisi pitänyt päästää edes testikäyttöön
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000006041394.html

Neljä sairaanhoitopiiriä hieroo jättikauppaa potilastietojärjestelmästä - lääkärit pelkäävät, ettei kukaan tiedä, mitä ollaan ostamassa
https://yle.fi/uutiset/3-11744580

Vaasan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmälle mutkia matkaan: Jyväskylän kaupunki vetäytymässä Asterista, taustalla massiivinen hintavirhe
https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110

Lukijoilta: Aster-hanke on paljon enemmän
https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-aster-hanke-on-paljon-enemman-1.17181843

Neljän alueen yhteinen Aster-potilastieto­järjestelmä ei toteudu, Keski-Suomen sairaan­hoitopiiri vetäytyi hankkeesta
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008336817.html

Uudet potilastietojärjestelmät maksavat satoja miljoonia, mutta niiden käytettävyys on surkea - lääkärin aika tuhraantuu klikkailuun
https://yle.fi/uutiset/3-12088492

Valtava potilastietojärjestelmähankinta entistä enemmän vastatuulessa - Jyväskylän kaupunginhallitus otti kielteisen kannan ja lääkäreiltä vetoomus keskeyttää hanke
https://yle.fi/uutiset/3-12096642

Ensin pomppasivat sairaala Novan kustannukset, nyt sama toistuu Asteri-hankkeessa - kuntien luottamus sairaanhoitopiiriin horjuu Keski-Suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-12100953

Satojen miljoonien eurojen potilastietojärjestelmän hankinta uhkaa kaatua kalkkiviivoilla - Jyväskylän kaupunginjohtaja esittää kaupan keskeyttämistä
https://yle.fi/uutiset/3-12092480

Lääkärit vastustavat yhä Asteria
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/laakarit-vastustavat-yha-asteria/

Jyväskylä hylkäsi potilastietojärjestelmä Asterin
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/jyvaskyla-hylkasi-potilastietojarjestelma-asterin/

Aster on jäämässä tähdenlennoksi - Keski-Suomi kaatamassa yhteishankinnan
https://kuntalehti.fi/uutiset/aster-on-jaamassa-tahdenlennoksi-keski-suomi-kaataa-yhteishankinnan/

Jyväskylän kaupunginhallitus esittää yksimielisesti kaupunginvaltuustolle, ettei Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa jatketa
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-09-13_jyvaskylan-kaupunginhallitus-esittaa-yksimielisesti-kaupunginvaltuustolle-ettei

Merkinnän 1265 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1265

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1265

 

Mimmit koodaa, Fuugin säätiö ja COSS ry: Osaksi avoimen lähdekoodin yhteisöjä
https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/tapahtuma/osaksi-avoimen-lahdekoodin-yhteisoja/

HS haku -> osasto: mielipide -> hakusana: ohjelmointi
https://www.hs.fi/haku/

Asennemuutos auttaisi koodaripulaan
https://www.hs.fi/visio/art-2000008001269.html

Ohjelmistoala povaa kasvua, valtaosa yrityksistä aikoo palkata uusia työntekijöitä: "Osaavia koodareita tulee vain, jos juniorit pääsevät hyviin työpaikkoihin"
https://www.hs.fi/talous/art-2000008009154.html

KADONNEET KOODAAJAT
https://www.hs.fi/visio/art-2000008016850.html

Reikäkorttilävistäjät eivät koodanneet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008195582.html

Reikäkorttilävistäjien tuli osata ohjelmoinnin ja koodauksen perusteet
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008207504.html

Reikäkorttilävistäjien ja ohjelmoijien taitoprofiilit olivat erilaiset
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008225816.html

Kuntien ja valtion hankintakriteerit pahentavat koodaripulaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008199262.html

Kohtaanto-ongelma johtuu ainakin osittain yrityksistä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008260395.html

Hälyttävän harva lukiolainen opiskelee ohjelmointia
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008686229.html

Mahdoton tehtävä
https://www.hs.fi/visio/art-2000008787966.html

Vain kypsä yritys pystyy palkkaamaan kokemattomia kehittäjiä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008861831.html

"Kukaan ei pääse ohjelmointia pakoon" - Vantaalla yritetään murtaa teknologia-alan miesvaltaisuutta
https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006048648.html

Merkinnän 1263 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1263

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1263

 

Asian käsittelytiedot HE 98/2022 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_98+2022.aspx

Avoimuusrekisteri
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM033:00/2019

Lausuntopyyntö parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=406e4bf9-022f-41d7-805f-b6b35dedb4e4

Avoimuusrekisteriä koskeva lainsäädäntö: Parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietintö
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-959-9

Avoimuusrekisterin valmistelu alkaa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/avoimuusrekisterin-valmistelu-alkaa

Lobbarirekisterin valmistelu etenee
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/lobbarirekisterin-valmistelu-etenee

Tutkimus: Suomessa lobataan etenkin ministereitä ja ministeriöiden keskeisiä virkamiehiä
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tutkimus-suomessa-lobataan-etenkin-ministereita-ja-ministerioiden-keskeisia-virkamiehia

Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomessa valtiollisella tasolla
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-876-9

Parliament approves new rules for a common mandatory Transparency Register
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210422IPR02617/parliament-approves-new-rules-for-a-common-mandatory-transparency-register

Interinstitutional agreement on a mandatory transparency register
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_EN.html

Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_FI.html

Lobbaukseen tarvitaan avoimuutta eikä kahlintaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008423324.html

Avoimuusrekisteri parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008431943.html

2020/2272(ACI): European Parliament/Council of the European Union/European Commission Agreement: mandatory transparency register
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2272(ACI)

Avoimuusrekisteri tulee - tätä se tarkoittaa
https://www.jhl.fi/blogi/avoimuusrekisteri-tulee-tata-se-tarkoittaa/

Avoimuusrekisteri
https://finlandabroad.fi/web/eu/avoimuusrekisteri

Avoimuusrekisteri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://oikeusministerio.fi/-/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta

Avoi­muus­re­kis­te­ri lisäämään lobbauksen läpinäkyvyyttä
https://www.almatalent.fi/juridiikan-ja-talouden-uutiset/avoimuusrekisteri-lisaamaan-lobbauksen-lapinakyvyytta/

Avoimuusrekisterin perustaminen
https://avoinhallinto.fi/toimeenpano/avoimuusrekisterin-perustaminen/

Merkinnän 1262 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1262

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1262

 

Operaatioita ohjelmistoalan osaajapulan oikaisuun
https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/operaatioita-ohjelmistoalan-osaajapulan-oikaisuun

 

Web-ohjelmointi 26-46 op
ttps://www.seamk.fi/hakijalle/avoin-amk/osaamiskokonaisuudet/web-ohjelmointi-26-46-op/

Ohjelmistosuunnittelu 27 op (2021)
https://www.seamk.fi/osaamistaan-taydentavalle/taydennyskoulutus/ohjelmistosuunnittelu-27-op-2021/

Ohjelmoinnin perusteet C#, kurssisarja
https://www.syo.fi/tuote/ohjelmoinnin-perusteet-c-kurssisarja/

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://www.syo.fi/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-datanomi/

Ohjelmisto­kehittäjä, peliala, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
https://vuoksi.fi/hakijalle/koulutukset/tieto-ja-viestintatekniikan-perustutkinto-ohjelmistokehittaja-peliala/

Ohjelmistokehityksen/Digitaalisen markkinoinnin FastTrack-koulutus (nro 708096)
https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/708096

Merkinnän 1261 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1261

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1261

 

FI: Lausunto 26: Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_26

 

Nyt saa vihdoin juhlia! - Sadekuurot eivät latistaneet opiskelijoiden tunnelmaa
https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/nyt-saa-vihdoin-juhliasadekuurot-eiv%C3%A4t-latistaneet-opiskelijoiden-tunnelmaa

 

1237: Tutkinto ja osaaminen: koulutuksen määrä ja laatu?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_24.html#aihe_1237

1189: Päällekäisyydet: koulutus ja työ / Näkökulmia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1189

1155: Eduskuntavaaliohjelmat 2019 / Vertailu / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1155

1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1151

1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1145

1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1109

1089: Aivot / Paine / Vaikutus / Koulutus / moniajo (lvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1089

1057: Väärinkäytös / OIKEAT menetelmät / Koulutus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1057

1043: Teknikko? / Maisteri? / Mestari? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_20.html#aihe_1043

959: Oman edun ymmärtäminen / Koulutususko
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_19.html#aihe_959

943: Tarve / Opiskelu / Ohjelmointi / Muu osaaminen
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_18.html#aihe_943

894: Koulutus? / Oikeat ongelmat? / Moniajo (xxxix)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_894

853: Koulutusuudistus / Muuta / Kuntauudistus (xxvi)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_17.html#aihe_853

850: Koulutus? / Ongelmat & Onnistumiset?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_16.html#aihe_850

793: Tekniikka perustana vai jokin muu? / Koulutus?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_793

789: Koulutus(pakko) & Teknologia / Moniajo (xxii)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_15.html#aihe_789

569: Osoitettu Oikea Osaaminen / Opiskelu-Ongelma
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_11.html#aihe_569

317 / 21.9.2010: Koulutuksen inflaatio ja opiskelijoiden laiskottelu
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_317

316 / 15.9.2010: Opiskelijoiden laiskottelu yleismaailmallinen epidemia / vitsaus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_5.html#aihe_316

 

* Pandemia ja nuorten mielenterveys - Kouluterveyskysely 2021
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-738-8

* Nuoruusiän ahdistuneisuus - kehitykseen kuuluvaa vai psykopatologiaa?
Duodecim 2014;130:1319-23
https://www.duodecimlehti.fi/duo11735

* Lukiolaisten kokema kouluahdistuneisuus, kouluilmapiiri ja hyvinvointi elämässä
https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-15168

* Pienin askelin parempaan elämään : Ratkaisukeskeiset ja kehotietoiset harjoitukset lukiolaisten koulu-uupumuksen ja ahdistuksen lievittäjinä
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201901171353

* Ahistaa! : ahdistuneisuuden yhteys lukiolaisten kirjoittamisen vaikeuksiin
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201811284909

Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys - tarkastelun kohteena nyyti ry:n yksinäisyys-nettiryhmään kirjoitetut viestit
http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21203

Merkinnän 1256 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1256

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1256

 

RK 62:n korvaaja kehitteillä - tärkeimpien joukkojen käyttöön ehkä jo muutaman vuoden päästä
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62_n_korvaaja_kehitteilla_-_tarkeimpien_joukkojen_kayttoon_ehka_jo_muutaman_vuoden_paasta

RK 62M vie taistelijan perustyökalun 2020-luvulle
https://www.reservilainen.fi/uutiset/rk_62m_vie_taistelijan_perustyokalun_2020-luvulle

Puolustus­voimat harkitsee rynnäkkö­kivääri RK62:n vaihtamista kokonaan uuteen malliin
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008690634.html

Uuden kiväärijärjestelmän kehitystyö alkaa
https://ruotuvaki.fi/-/uuden-kivaarijarjestelman-kehitystyo-alk-1

Puolustusvoimien uudet kiväärit valmistetaan Suomessa
https://www.verkkouutiset.fi/puolustusvoimien-uudet-kivaarit-valmistetaan-suomessa/

RK 62
https://fi.wikipedia.org/wiki/RK_62

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen koordinaatioryhmä
https://intermin.fi/hankkeet/hankesivu?tunnus=SM011:00/2022

Valmiuslain kokonaisuudistus
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM015:00/2022

Puhemies Vanhanen: Koordinaatioryhmä varmistaa tiedonkulun
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Vanhanen-Koordinaatioryhm%C3%A4-varmistaa-tiedonkulun-01042022.aspx

On yhteisen keskustelun aika
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/on-yhteisen-keskustelun-aika/

Riikka Pirkkalainen: Keskusta järjestää kevään aikana turvallisuuspoliittisia tilaisuuksia - "Tavoitteena yhteinen näkemys linjasta"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/riikka-pirkkalainen-keskusta-jarjestaa-kevaan-aikana-turvallisuuspoliittisia-tilaisuuksia-tavoitteena-yhteinen-nakemys-linjasta/

Turvallisuuspoliittiset ratkaisumme on arvioitava uudelleen
https://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/turvallisuuspoliittiset-ratkaisumme-on-arvioitava-uudelleen/

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on keskusteltava keskustassa
https://www.suomenmaa.fi/mielipide/ulko-ja-turvallisuuspoliittinen-linja-on-keskusteltava-keskustassa/

Keskustan Savola vaatii ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan läpikäyntiä puolueessa - Nato-keskustelukin on kansanedustajan mielestä Suomessa käytävä, mutta ensin "suljettujen ovien takana"
https://www.suomenmaa.fi/uutiset/keskustan-savola-vaatii-ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-linjan-lapikayntia-puolueessa-nato-keskustelukin-on-kansanedustajan-mielesta-suomessa-kaytava-mutta-ensin-suljettujen-ovien-takana/

Puoluekokous Kalajoella 2022
https://www.kokoomus.fi/vaikuta/puoluekokous/

Puoluekokous 2022 Lappeenrannassa
https://keskusta.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://www.vihreat.fi/puoluekokous/

PUOLUEKOKOUS 2022
https://lappi.vasemmisto.fi/puoluekokous-2022/

Puoluekokous 2022
https://partidagen.sfp.fi/fi/puoluekokous/

SDP:ssä alustavat nuotit selvillä - näin puolue ratkoo turvallisuuspoliittista linjaa
https://demokraatti.fi/sdpssa-alustavat-nuotit-selvilla-nain-puolue-ratkoo-turvallisuuspoliittista-linjaa

Merkinnän 1255 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1255

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1255

 

Anu Partanen palasi Suomeen kymmenen Amerikan vuoden jälkeen: "Pohdimme, millaista elämää haluamme elää perheenä"
https://www.apu.fi/artikkelit/anu-partanen-palasi-suomeen-kymmenen-amerikan-vuoden-jalkeen

List of lawsuits involving Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lawsuits_involving_Donald_Trump

STATE OF NEW YORK v. DONALD J. TRUMP (1:20-cv-02340)
https://www.courtlistener.com/docket/17476844/state-of-new-york-v-donald-j-trump/

TIKTOK INC. v. TRUMP (1:20-cv-02658)
https://www.courtlistener.com/docket/18455532/tiktok-inc-v-trump/

Kristillinen oikeisto operaatioon Donald Trumpin puolesta
https://www.verkkouutiset.fi/kristillinen-oikeisto-operaatioon-donald-trumpin-puolesta/

Legal affairs of Donald Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_affairs_of_Donald_Trump

2024 United States presidential election
https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election

30 Years of Polling: Our Nation, Diverse and Divided -> Is the nation headed in the right direction or has it gone off on the wrong track?
https://www.wsj.com/graphics/30-years-of-polling/

Tutkimus: Kansalaisten luottamus demokratiaan on ennätysalhaalla, mutta autoritääriset maat porskuttavat vahvasti
https://yle.fi/uutiset/3-12276290

Merkinnän 1253 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1253

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1253

 

Leader-toiminta
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader

Leader - Suomi
https://www.leadersuomi.fi/fi/

Kehittämisyhdistys Liiveri ry
https://www.liiveri.net/

Jalasjärven Kylät (Jalasjärven kylien yhteistyöryhmässä toimivat Jalasjärven alueen kylien yhdistykset)
https://www.jalasjarvenkylat.fi

Opintotoiminnan Keskusliitto ry
https://www.ok-sivis.fi

Merkinnän 1252 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_25.html#aihe_1252

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-25-linkit.html#aihe_1252

 

Naisten Valmiusliitto ry
https://naistenvalmiusliitto.fi

Maanpuolustusnaisten Liitto ry
https://maanpuolustusnaistenliitto.fi

Sotilaskotiliitto ry
https://www.sotilaskotiliitto.fi

Reserviläisliitto ry
https://www.reservilaisliitto.fi

Suomen Reserviupseeriliitto ry
https://www.rul.fi