Päiväkirjan arkistosivun 26 linkkien kokoelma

Linkityksiä

Tällä sivulla on päiväkirjan arkistosivun 26 linkkien kokoelma.

Perusajatuksena ovat seuraavat:
* linkkien siirto omalle sivulleen nopeuttaa varsinaisen päiväkirjasivun lataantumista
* päiväkirjasivua on helpompi lukea älypuhelimella ilman linkkejä
* päiväkirjasivua on muutenkin helpompi lukea ilman linkkejä.

Merkinnän 1302 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_26.html#aihe_1302

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-26-linkit.html#aihe_1302

 

Juha Rinta-Joupin mielipidekirjoitus 12.6.2024 / Helsingin Sanomat

Mikä jarruttaa sähköistä äänestämistä Suomessa?
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010489853.html

Suomalainen Hanna Mursula äänesti nojatuolista muutamalla hiiren klikkauksella: Näin e-äänestys toimii
https://www.hs.fi/alueet/art-2000010424658.html

Electronic Frontier Finland - Effi ry: Usein kysyttyjä kysymyksiä sähköisestä äänestämisestä
https://effi.org/sahkoaanestys-faq/

Merkinnän 1301 linkit (links for this entry)

Varsinainen teksti on omalla sivullaan

Link for actual entry / Varsinaisen merkinnän linkki:
https://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_26.html#aihe_1301

Link for this link collection / Tämän linkkikokoelman varsinainen linkki:
https://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-26-linkit.html#aihe_1301

 

The Digital Markets Act
https://digital-markets-act.ec.europa.eu/index_en

Hyväksytyt tekstit:
Euroopan parlamentin tarkistukset 15. joulukuuta 2021 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla (digimarkkinasäädös) (COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD))
Keskiviikko 15. joulukuuta 2021, Strasbourg, Digimarkkinasäädös ***I
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0499_FI.html

Digimarkkinasäädös: EU-parlamentti valmis neuvotteluihin jäsenmaiden kanssa kilpailun pelisäännöistä
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211210IPR19211/digimarkkinasaados-eu-parlamentti-valmis-neuvotteluihin-jasenmaiden-kanssa

EU Digital Markets Act and Digital Services Act explained
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20211209STO19124/eu-digital-markets-act-and-digital-services-act-explained

Digital Markets Act: Parliament ready to start negotiations with Council
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19211/digital-markets-act-parliament-ready-to-start-negotiations-with-council

Digimarkkinasäädös: EU-parlamentti valmis neuvotteluihin jäsenmaiden kanssa kilpailun pelisäännöistä
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211210IPR19211/digimarkkinasaados-eu-parlamentti-valmis-neuvotteluihin-jasenmaiden-kanssa

Digital Markets Act: ending unfair practices of big online platforms
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211118IPR17636/digital-markets-act-ending-unfair-practices-of-big-online-platforms

Digimarkkinasäädös: EU-parlamentti valmis neuvotteluihin jäsenmaiden kanssa kilpailun pelisäännöistä
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20211210IPR19211/digimarkkinasaados-eu-parlamentti-valmis-neuvotteluihin-jasenmaiden-kanssa

Digital Services and Digital Markets Act
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/digital-services-and-digital-markets-act_17701_pk

EU:n digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös lyhyesti
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20211209STO19124/eu-n-digimarkkinasaados-ja-digipalvelusaados-lyhyesti