LINUX (kokeilua)

Aina kokeilla voi!

LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevän www-sivuston osoite on seuraava:
http://www.jukkarannila.fi/LINUX/

Tämä sivu johtaa LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsitteleville www-sivuille.

LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevät www-sivut on tehty erikseen LINUX-käyttöjärjestelmää käyttävällä tietokoneella.

ELI LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevät www-sivut on tehty erilaisilla ohjelmilla verrattuna muihin kotisivuston www-sivuihin.

Mitä - LINUX (kokeilua)?

Pitkään kestänyt hanke

LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevän www-sivuston osoite on seuraava:
http://www.jukkarannila.fi/LINUX/

Lyhyesti ottaen olen ollut tietoinen LINUX-käyttöjärjestelmästä vuodeesta 1997/1998 alkaen.

Olen sitten tehnyt erilaisia kokeiluja erilaisilla koneilla erilaisissa vaiheissa.

Vuosien 1997/1998 tilanteessa LINUX oli vielä alkutekijöissään, jolloin esimerkiksi graafiset käyttöliittymät olivat vielä eri tavoin kehityksessä.

Nykytilanteessa voi todeta, että graafisia käyttöliittymiä on kehitetty hyvin voimakkaasti eteenpäin vuosien 1997/1998 jälkeen.

Miksi - LINUX (kokeilua)?

Tietokoneiden uusiokäyttöä?

LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevän www-sivuston osoite on seuraava:
http://www.jukkarannila.fi/LINUX/

Olen varmaankin jollain tavalla edistynyt kotikäyttäjä Windows-tietokoneiden suhteen, jolloin omaan varastoon on kertynyt vähitellen erilaisia Windows-tietokoneita eri vuosikymmeniltä.

Osasta vanhat tietokoneet eri vuosikymmeniltä ovat teknisesti ihan hyviä edelleenkin, mutta Windows-käyttöjärjestelmää ei enää kehitetä, jolloin nämä vanhemmat tietokoneet ovat jääneet omaan varastoon.

Miten - LINUX (kokeilua)?

Erilaisia mahdolllisuuksia?

LINUX-käyttöjärjestelmän kokeilua käsittelevän www-sivuston osoite on seuraava:
http://www.jukkarannila.fi/LINUX/

Eri vaiheiden jälkeen on itselle kertynyt erilaisia näyttölaitteita eri vuosikymmeniltä.

Kokosin vanhan Windows XP -koneen ympärille kolme näyttöä.

Käytännössä vanha Windows XP -kone pystyi käyttämään neljää näyttöä.

Lisäksi voi todeta, että muillakin koneilla olen kokeilllut LINUX-käyttöjärjestelmää.

Yritän eri vaiheissa kirjoittaa jotakin LINUX-käyttöjärjestelmän kokeiluista erillisille LINUX-sivuille.